messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
11 พฤษภาคม 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ประชุมสมัยสามัญ 2/2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 153
25 เมษายน 2565
การดำเนินงานโควิด-19 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 168
7 เมษายน 2565
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงาน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 185
2 เมษายน 2565
ประชุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 167
23 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน IIT) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 181
23 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 (สำหรับบุคคลภายนอก EIT) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 178
17 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการติดตั้งระบบ CCTV | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 202
1 กุมภาพันธ์ 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 142
10 มกราคม 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ประชุมสมัยสามัญ 1/2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 153
5 มกราคม 2565
การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 148
5 มกราคม 2565
การติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 34
28 พฤศจิกายน 2564
นภ 76301/492 รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 158
15 พฤศจิกายน 2564
กำหนดการชำระภาษี อบต.ปางกู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 270
15 กันยายน 2564
อบต.ปางกู่ นำส่งผู้พิการในตำบลปางกู่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 89
13 สิงหาคม 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ปางกู่ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 326
22 กรกฎาคม 2564
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 318
10 มกราคม 2564
find_in_page เรามาแยกขยะกันเถอะ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 125
6 มกราคม 2564
ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2564 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 97
27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 444
27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 434
41 - 60 (ทั้งหมด 111 รายการ) 1 2 3 4 5 6