องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัดที่ดินค้างบัญชีเกิน ๕ ปี ไปขอรับเงินคืน
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงช่อมแชมระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๒ แบบผิวดินด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกสดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายบ้านหินสิ่ว-หนองแวงด่าน กม.ที่ 5+640- กม.ที่ 8+680 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.54-002 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบปะปาหมู่บ้านหนองแวงป้งสัง หมู่4 วิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ปี2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม