messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_circle กองสวัสดิการสังคม
นางอุบล หมื่นชนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-2767995
พันจ่าเอก มาณพ ดียะตามเจริญ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 080-0122347
นางสาวนุจนีย์ ศิลาเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 084-7011523