messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ 3 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140 โทร.042-109807 โทรสาร : 042-109807 อีเมลล์ :admin@pangku.go.th เว็บไซต์หน่วยงาน : www.pangku.go.th
แผนที่หน่วยงาน