messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_circle คณะผู้บริหาร
(นายระวี ไสยสัตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
โทร : 087-2188904
(นายชูศักดิ์ อาจวิชัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
โทร : 081-0506477
(นางสาวปัญญาดา จาระ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
โทร : 088-3291706
(นางสาวเอ็มอร ภูเงิน)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
โทร : 083-3563613