องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_circle กองช่าง
นายประชา ประชากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0514587
นายอังคาร จันขัน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 081-7290479
นายทินรัตน์ ทองหล่อ
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 096-9194602
นายสุรสิทธิ์ มาสุข
ผู้ช่วยนายช่ายโยธา
โทร : 090-4561238