messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_circle กองคลัง
นางสาวเกษรา นิลนานะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-3627563
นางชญาธร ยาพันธุ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 099-9765302
นางสาวจันทร์ธิลา ด่านพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 097-1127656
นางสาวกรรณิกา มงคลชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรจารินทร์ โชตะวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 099-9213466
นางสาวสุดารัตน์ ปัดนาถา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 061-0308166
นางสาวณัฐธิดา ศรียอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 080-6146615