messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์-พันธกิจหน่วยงาน
วิสัยทัศน์/คำขวัญ ปางกู่ “พระธาตุปรางค์กู่คู่บ้าน สืบสานด้านวัฒนธรรม เลิศล้ำความสามัคคี เศรษฐกิจดีมีพืชพันธุ์หลากหลาย มากมายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น”