องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
20 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัดที่ดินค้างบัญชีเกิน ๕ ปี ไปขอรับเงินคืน | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 9
14 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดย : admin เปิดอ่าน : 2
13 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
13 พฤศจิกายน 2566
photo การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
29 มิถุนายน 2566
photo ค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
2 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
19 เมษายน 2566
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
7 เมษายน 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 52
26 มกราคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 50
2 ธันวาคม 2565
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 33
30 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี พ.ศ. 2566-2570 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
29 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
23 พฤศจิกายน 2565
photo ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแะสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 36
19 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ภูมิปัญญาชาวบ้าน พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
1 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ช้อมูลลานกีฬา หมู่ 1-10 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 77
30 กันยายน 2565
photo สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
20 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
11 พฤษภาคม 2565
photo การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ประชุมสมัยสามัญ 2/2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 132
25 เมษายน 2565
photo การดำเนินงานโควิด-19 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 126
7 เมษายน 2565
insert_drive_file ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 131
1 - 20 (ทั้งหมด 88 รายการ) 1 2 3 4 5