องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
2 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ โดย : admin เปิดอ่าน : 10
19 เมษายน 2566
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 โดย : admin เปิดอ่าน : 5
7 เมษายน 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
26 มกราคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
2 ธันวาคม 2565
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
23 พฤศจิกายน 2565
photo ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแะสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
20 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
11 พฤษภาคม 2565
photo การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ประชุมสมัยสามัญ 2/2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 111
25 เมษายน 2565
photo การดำเนินงานโควิด-19 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 108
7 เมษายน 2565
insert_drive_file ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
2 เมษายน 2565
insert_drive_file ประชุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 104
23 กุมภาพันธ์ 2565
photo การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน IIT) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 127
23 กุมภาพันธ์ 2565
photo การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 (สำหรับบุคคลภายนอก EIT) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 123
17 กุมภาพันธ์ 2565
photo โครงการติดตั้งระบบ CCTV | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 153
1 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 87
10 มกราคม 2565
photo การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ประชุมสมัยสามัญ 1/2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 113
5 มกราคม 2565
photo การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 111
28 พฤศจิกายน 2564
นภ 76301/492 insert_drive_file รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 116
15 พฤศจิกายน 2564
photo กำหนดการชำระภาษี อบต.ปางกู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 188
1 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ช้อมูลลานกีฬา หมู่ 1-10 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 52
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4