messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
4 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 453
4 พฤศจิกายน 2563
ที่ นภ 0218/4269 โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างกรมการปกครอง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 1271
7 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 458
9 กันยายน 2563
งานประเพณีบุญทอดเทียน บ้านหนองบัวเงิน | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 183
2 กันยายน 2563
โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 153
30 สิงหาคม 2563
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลปางกู่ ประจำปี ๒๕๖๓ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 463
20 สิงหาคม 2563
โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ (ฝึกอบรมการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 1521
11 สิงหาคม 2563
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (12 สิงหาคม 2563) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 554
18 กรกฎาคม 2563
โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลปางกู่ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปางกู่) ประจำปีงบประมาณ 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 546
17 กรกฎาคม 2563
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓ (วัดศิริมงคล) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 425
30 เมษายน 2563
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 504
14 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 449
1 เมษายน 2563
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 273
12 มีนาคม 2563
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 416
9 มีนาคม 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 628
28 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] [ไฟล์15] [ไฟล์16] [ไฟล์17] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 1064
6 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่วิกฤติ ปี ๒๕๖๓ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 371
3 กุมภาพันธ์ 2563
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 391
27 มกราคม 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมกาการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 394
27 มกราคม 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 386
61 - 80 (ทั้งหมด 111 รายการ) 1 2 3 4 5 6