messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
10 สิงหาคม 2566
ชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : adminเปิดอ่าน : 9
6 สิงหาคม 2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : adminเปิดอ่าน : 2
26 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : adminเปิดอ่าน : 2
29 มิถุนายน 2566
ค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 73
3 พฤษภาคม 2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : adminเปิดอ่าน : 2
2 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 96
19 เมษายน 2566
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 81
7 เมษายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 105
3 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : adminเปิดอ่าน : 2
26 มกราคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 94
8 มกราคม 2566
การได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 2566 (จำนวน 4 โครงการ) โดย : adminเปิดอ่าน : 6
5 มกราคม 2566
การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) โดย : adminเปิดอ่าน : 4
2 ธันวาคม 2565
บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 90
30 พฤศจิกายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี พ.ศ. 2566-2570 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 49
29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 49
23 พฤศจิกายน 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแะสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 84
19 พฤศจิกายน 2565
ภูมิปัญญาชาวบ้าน พ.ศ.2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 54
1 ตุลาคม 2565
ช้อมูลลานกีฬา หมู่ 1-10 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 113
30 กันยายน 2565
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 42
20 กันยายน 2565
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 72
21 - 40 (ทั้งหมด 111 รายการ) 1 2 3 4 5 6