ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ขอเชิญผู้ที่สมใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมผาด่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : 1DcSXUNThu52343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้