ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ขอเชิญผู้ที่สมใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมผาด่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : zHB1YCLThu52149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้