องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [1 มีนาคม 2566]
โครงการชุมชนยั่งยืน (บำบัดตามโปรแกรมครั้งที่ 2) [16 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการชุมชนยั่งยืน (บำบัดตามโปรแกรมครั้งที่ 1) [10 กุมภาพันธ์ 2566]
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ [23 พฤศจิกายน 2565]
โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 [27 พฤษภาคม 2565]
ภาพการส่งคะแนนและอุปกรณ์ในวันเลือกตั้งสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น [28 พฤศจิกายน 2564]
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า [17 กันยายน 2564]
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2564 [5 กันยายน 2564]
โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 [4 กันยายน 2564]
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ [17 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 48 รายการ)