ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานโควิด-19
รายละเอียด : งานด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อบต.ปางกู่ มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปางกู่ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วย/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไปตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาลโนนสัง ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วก็ตาม แต่ทาง อบต.ปางกู่ ยังคงให้การช่วยเหลือรับ-ส่ง ผู้ป่วย/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ยากไร้ ไม่มียานพาหนะไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลโนนสัง
ชื่อไฟล์ : lwLBpZ7Mon123309.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rrf7eKDMon123316.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IfRv2zIMon123333.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RRCGDuzMon123343.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rS5FgEiMon123347.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Yy2x4YQMon123359.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : l6FNEDFMon123409.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EWAWOltMon123445.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wRtYqHRMon123445.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RAuL6EQMon123445.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YHJpKpzMon123445.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iAQBnE0Mon123905.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : txMQDc4Mon123912.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZBE4HmpMon123926.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้