ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงช่อมแชมระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๒ แบบผิวดินด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : teX3hv4Tue115608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้