ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ และได้ส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราย
ชื่อไฟล์ : Ete5dWJMon15738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้