ชื่อเรื่อง : ชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ขอเชิญผู้ที่สมใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมผาด่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : WUGLIb6Thu51544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้