ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
รายละเอียด : กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นการทั้่วไปออกไปอีก ๒ เดือน นั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อไฟล์ : Ksb27NoMon20857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้