ชื่อเรื่อง : ชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ขอเชิญผู้ที่สมใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ในวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมผาด่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : 6nqLbshThu51849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้