messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี พ.ศ. 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
find_in_page แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1