ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานวัดป่าพระธาตุกู่ โดยวิธีคัดเลือก