ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง