ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานวัดป่าพระธาตุกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)