ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : พระธาตุปรางค์กู่ เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน เป็นซากโบราณสถาน มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่” องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี 2540 เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล มี มีพื้นที่รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค กลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ สาธารณสุข การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระธาตุปรางค์กู่ เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน เป็นซากโบราณสถาน มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่” องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี 2540 เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล มี มีพื้นที่รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค กลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ สาธารณสุข การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ ../add_file/พระธาตุปรางค์กู่ เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน เป็นซากโบราณสถาน มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่” องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี 2540 เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล มี มีพื้นที่รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค กลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ สาธารณสุข การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ประวัติของ อบต.ปางกู่ ที่มาของพระธาตุ “ปรางค์กู่” ข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ภายในตำบลตำบลปางกู่ เป็นโบราณวัตถุก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ไหนไม่ทราบได้ ตามข้อสันนิฐานของกรมทรัพยากรธรณีสันนิฐานว่า พระธาตุปรางค์กู่แห่งนี้ก่อสร้างมาแล้วประมาณ 3,000 ปี เดิมมีคนพบเห็นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2474 ประชาชนที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน ชาวบ้านดอนกู่หมู่ที่ 1 ตำบลปางกู่ ถือเป็นโบราณวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และชนรุ่นหลังได้นับถือสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่น สมัยก่อนนั้นมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันพระ จะมีเสียงฆ้องดังออกมาจากพระธาตุปรางค์กู่ และนักโบราณคดีได้เล่าว่าพระธาตุประกู่ได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล สมัยนั้น พ่อเมืองประเทศไทยได้ไปขอพระสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประดิษฐานไว้ที่อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม จากนั้นรัฐบาลได้ประกาศไปทั่วว่าได้สร้างเจดีย์ขึ้นที่อำเภอพระธาตุพนม ริมฝั่งแม่น้ำโขง ประชาชนทั่วไปทราบข่าว ได้มาร่วมจิตศรัทธาในการก่อสร้างโดยการนำเพชรนิน จินดา ของมีค่า แก้ว แหวน เงินทอง มาร่วมในการก่อสร้างเจดีย์สมัยนั้น มีประชาชนทางภาคเหนือได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปร่วมพิธีเช่นกัน เพื่อก่อสร้างพระธาตุพนม มีพระและญาติโยมร่วมมาด้วย เผอิญมาถึงบ้านดอนกู่พระเกิดอาพาสหนัก(เจ็บท้อง) และมรณภาพในเวลาต่อมา และได้เอาสิ่งของติดตัวมา ประดิษฐานขึ้นไว้เป็นพระธาตุเจดีย์ “พระธาตุปรางค์กู่” พระธาตุปรางค์กู่ เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน เป็นซากโบราณสถาน มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่” องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี 2540 เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล มี มีพื้นที่รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค กลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ สาธารณสุข การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติของ อบต.ปางกู่ ที่มาของพระธาตุ “ปรางค์กู่” ข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ภายในตำบลตำบลปางกู่ เป็นโบราณวัตถุก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ไหนไม่ทราบได้ ตามข้อสันนิฐานของกรมทรัพยากรธรณีสันนิฐานว่า พระธาตุปรางค์กู่แห่งนี้ก่อสร้างมาแล้วประมาณ 3,000 ปี เดิมมีคนพบเห็นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2474 ประชาชนที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน ชาวบ้านดอนกู่หมู่ที่ 1 ตำบลปางกู่ ถือเป็นโบราณวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และชนรุ่นหลังได้นับถือสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่น สมัยก่อนนั้นมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันพระ จะมีเสียงฆ้องดังออกมาจากพระธาตุปรางค์กู่ และนักโบราณคดีได้เล่าว่าพระธาตุประกู่ได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล สมัยนั้น พ่อเมืองประเทศไทยได้ไปขอพระสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประดิษฐานไว้ที่อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม จากนั้นรัฐบาลได้ประกาศไปทั่วว่าได้สร้างเจดีย์ขึ้นที่อำเภอพระธาตุพนม ริมฝั่งแม่น้ำโขง ประชาชนทั่วไปทราบข่าว ได้มาร่วมจิตศรัทธาในการก่อสร้างโดยการนำเพชรนิน จินดา ของมีค่า แก้ว แหวน เงินทอง มาร่วมในการก่อสร้างเจดีย์สมัยนั้น มีประชาชนทางภาคเหนือได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปร่วมพิธีเช่นกัน เพื่อก่อสร้างพระธาตุพนม มีพระและญาติโยมร่วมมาด้วย เผอิญมาถึงบ้านดอนกู่พระเกิดอาพาสหนัก(เจ็บท้อง) และมรณภาพในเวลาต่อมา และได้เอาสิ่งของติดตัวมา ประดิษฐานขึ้นไว้เป็นพระธาตุเจดีย์ “พระธาตุปรางค์กู่” พระธาตุปรางค์กู่ เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน เป็นซากโบราณสถาน มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่” องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี 2540 เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล มี มีพื้นที่รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค กลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ สาธารณสุข การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ ../add_file/ประวัติของ อบต.ปางกู่ ที่มาของพระธาตุ “ปรางค์กู่” ข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ภายในตำบลตำบลปางกู่ เป็นโบราณวัตถุก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ไหนไม่ทราบได้ ตามข้อสันนิฐานของกรมทรัพยากรธรณีสันนิฐานว่า พระธาตุปรางค์กู่แห่งนี้ก่อสร้างมาแล้วประมาณ 3,000 ปี เดิมมีคนพบเห็นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2474 ประชาชนที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน ชาวบ้านดอนกู่หมู่ที่ 1 ตำบลปางกู่ ถือเป็นโบราณวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และชนรุ่นหลังได้นับถือสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่น สมัยก่อนนั้นมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันพระ จะมีเสียงฆ้องดังออกมาจากพระธาตุปรางค์กู่ และนักโบราณคดีได้เล่าว่าพระธาตุประกู่ได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล สมัยนั้น พ่อเมืองประเทศไทยได้ไปขอพระสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประดิษฐานไว้ที่อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม จากนั้นรัฐบาลได้ประกาศไปทั่วว่าได้สร้างเจดีย์ขึ้นที่อำเภอพระธาตุพนม ริมฝั่งแม่น้ำโขง ประชาชนทั่วไปทราบข่าว ได้มาร่วมจิตศรัทธาในการก่อสร้างโดยการนำเพชรนิน จินดา ของมีค่า แก้ว แหวน เงินทอง มาร่วมในการก่อสร้างเจดีย์สมัยนั้น มีประชาชนทางภาคเหนือได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปร่วมพิธีเช่นกัน เพื่อก่อสร้างพระธาตุพนม มีพระและญาติโยมร่วมมาด้วย เผอิญมาถึงบ้านดอนกู่พระเกิดอาพาสหนัก(เจ็บท้อง) และมรณภาพในเวลาต่อมา และได้เอาสิ่งของติดตัวมา ประดิษฐานขึ้นไว้เป็นพระธาตุเจดีย์ “พระธาตุปรางค์กู่” พระธาตุปรางค์กู่ เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน เป็นซากโบราณสถาน มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่” องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี 2540 เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล มี มีพื้นที่รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค กลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ สาธารณสุข การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ
ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง ตำบลปางกู่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 23 กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่ และตำบลบ้านถิ่น สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1.2เนื้อที่ ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ 67.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,106 ไร่ 1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง 180 – 340 จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล 1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโสกแคน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง ตำบลปางกู่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 23 กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่ และตำบลบ้านถิ่น สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1.2เนื้อที่ ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ 67.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,106 ไร่ 1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง 180 – 340 จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล 1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโสกแคน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน ../add_file/สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง ตำบลปางกู่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 23 กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่ และตำบลบ้านถิ่น สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1.2เนื้อที่ ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ 67.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,106 ไร่ 1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง 180 – 340 จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล 1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโสกแคน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : IL8Z96vThu31758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d2HGvDUThu32209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ 3 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140 โทร.042-109807 โทรสาร : 042-109807 อีเมลล์ :admin@pangku.go.th เว็บไซต์หน่วยงาน : www.pangku.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ 3 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140 โทร.042-109807 โทรสาร : 042-109807 อีเมลล์ :admin@pangku.go.th เว็บไซต์หน่วยงาน : www.pangku.go.th ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ 3 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140 โทร.042-109807 โทรสาร : 042-109807 อีเมลล์ :admin@pangku.go.th เว็บไซต์หน่วยงาน : www.pangku.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง 
ตำบลปางกู่  ประกอบไปด้วย  10  หมู่บ้าน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  23  กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน  ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน  ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่  และตำบลบ้านถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน  ตำบลปางกู่  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู      
1.2เนื้อที่
ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ  67.37   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  42,106  ไร่
1.3 ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา  มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง  180 – 340    จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 บ้านโสกแคน                       
หมู่ที่  3 บ้านหนองบัวเงิน               
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง           
หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว                  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง         
หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน            
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย          
หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล                   
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน   
ตำบลปางกู่  ประกอบไปด้วย  10  หมู่บ้าน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  23  กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน  ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน  ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่  และตำบลบ้านถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน  ตำบลปางกู่  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู      
1.2เนื้อที่
ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ  67.37   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  42,106  ไร่
1.3 ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา  มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง  180 – 340    จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 บ้านโสกแคน                       
หมู่ที่  3 บ้านหนองบัวเงิน               
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง           
หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว                  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง         
หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน            
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย          
หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล                   
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน   
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง 
ตำบลปางกู่  ประกอบไปด้วย  10  หมู่บ้าน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  23  กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน  ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน  ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่  และตำบลบ้านถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน  ตำบลปางกู่  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู      
1.2เนื้อที่
ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ  67.37   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  42,106  ไร่
1.3 ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา  มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง  180 – 340    จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 บ้านโสกแคน                       
หมู่ที่  3 บ้านหนองบัวเงิน               
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง           
หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว                  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง         
หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน            
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย          
หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล                   
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน   
../add_file/
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง 
ตำบลปางกู่  ประกอบไปด้วย  10  หมู่บ้าน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  23  กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน  ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน  ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่  และตำบลบ้านถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน  ตำบลปางกู่  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู      
1.2เนื้อที่
ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ  67.37   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  42,106  ไร่
1.3 ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา  มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง  180 – 340    จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 บ้านโสกแคน                       
หมู่ที่  3 บ้านหนองบัวเงิน               
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง           
หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว                  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง         
หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน            
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย          
หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล                   
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน   

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
 
พระธาตุปรางค์กู่  เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน  เป็นซากโบราณสถาน  มีเนื้อที่  4  ไร่  1  งาน  59  ตารางวา  จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่”
          องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี  2540  เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล  มี มีพื้นที่รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน  ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภค  กลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพ  สาธารณสุข  การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ
 
พระธาตุปรางค์กู่  เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน  เป็นซากโบราณสถาน  มีเนื้อที่  4  ไร่  1  งาน  59  ตารางวา  จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่”
          องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี  2540  เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล  มี มีพื้นที่รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน  ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภค  กลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพ  สาธารณสุข  การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
 
พระธาตุปรางค์กู่  เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน  เป็นซากโบราณสถาน  มีเนื้อที่  4  ไร่  1  งาน  59  ตารางวา  จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่”
          องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี  2540  เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล  มี มีพื้นที่รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน  ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภค  กลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพ  สาธารณสุข  การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ
../add_file/
 
พระธาตุปรางค์กู่  เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน  เป็นซากโบราณสถาน  มีเนื้อที่  4  ไร่  1  งาน  59  ตารางวา  จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่”
          องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี  2540  เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล  มี มีพื้นที่รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน  ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภค  กลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพ  สาธารณสุข  การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ :
ประวัติของ อบต.ปางกู่
 
ที่มาของพระธาตุ  “ปรางค์กู่”  ข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ภายในตำบลตำบลปางกู่    เป็นโบราณวัตถุก่อสร้างตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ไหนไม่ทราบได้  ตามข้อสันนิฐานของกรมทรัพยากรธรณีสันนิฐานว่า  พระธาตุปรางค์กู่แห่งนี้ก่อสร้างมาแล้วประมาณ  3,000  ปี  เดิมมีคนพบเห็นเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2474  ประชาชนที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน  ชาวบ้านดอนกู่หมู่ที่  1  ตำบลปางกู่  ถือเป็นโบราณวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์  และชนรุ่นหลังได้นับถือสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่น  สมัยก่อนนั้นมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันพระ  จะมีเสียงฆ้องดังออกมาจากพระธาตุปรางค์กู่  และนักโบราณคดีได้เล่าว่าพระธาตุประกู่ได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล  สมัยนั้น  พ่อเมืองประเทศไทยได้ไปขอพระสารีริกธาตุ   ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มาประดิษฐานไว้ที่อำเภอพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม    จากนั้นรัฐบาลได้ประกาศไปทั่วว่าได้สร้างเจดีย์ขึ้นที่อำเภอพระธาตุพนม  ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ประชาชนทั่วไปทราบข่าว  ได้มาร่วมจิตศรัทธาในการก่อสร้างโดยการนำเพชรนิน  จินดา  ของมีค่า  แก้ว  แหวน  เงินทอง  มาร่วมในการก่อสร้างเจดีย์สมัยนั้น  มีประชาชนทางภาคเหนือได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปร่วมพิธีเช่นกัน  เพื่อก่อสร้างพระธาตุพนม  มีพระและญาติโยมร่วมมาด้วย  เผอิญมาถึงบ้านดอนกู่พระเกิดอาพาสหนัก(เจ็บท้อง)  และมรณภาพในเวลาต่อมา  และได้เอาสิ่งของติดตัวมา  ประดิษฐานขึ้นไว้เป็นพระธาตุเจดีย์ “พระธาตุปรางค์กู่”
            พระธาตุปรางค์กู่  เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน  เป็นซากโบราณสถาน  มีเนื้อที่  4  ไร่  1  งาน  59  ตารางวา  จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่”
            องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี  2540  เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล  มี มีพื้นที่รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน  ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภค  กลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพ  สาธารณสุข  การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง
ตำบลปางกู่  ประกอบไปด้วย  10  หมู่บ้าน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  23  กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน  ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน  ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่  และตำบลบ้านถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน  ตำบลปางกู่  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู   
1.2เนื้อที่
ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ  67.37   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  42,106  ไร่
 
1.3 ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา  มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง  180 – 340    จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล
 
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 บ้านโสกแคน                       
หมู่ที่  3 บ้านหนองบัวเงิน               
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง           
หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว                  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง         
หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน            
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย          
หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล                   
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน 
        
1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล  
-  จำนวนเทศบาล                 -              แห่ง
-  จำนวนสุขาภิบาล              -              แห่ง
 
1.6 ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  5,293  แยกเป็นชาย  2,701  คน หญิง   2,592   คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72   คน  / ตารางกิโลเมตร
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1อาชีพ 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่  ทำสวนยาง  และอาชีพรับจ้าง
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ธนาคาร   -   แห่ง
-  โรงแรม    -   แห่ง
-  ปั้มน้ำมัน  -   แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม  -  แห่ง
-  โรงสี   18   แห่ง
 
3   สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  แห่ง  
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -  แห่ง
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1  แห่ง
3.2  สถานบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์       13  แห่ง
-  มัสยิด                   -   แห่ง
-  ศาลเจ้า                 -   แห่ง
-  โบสถ์                    -   แห่ง  
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ  4  แห่ง
3.3  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด   -   เตียง   -   แห่ง
-  สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   2   แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน   -   แห่ง
-  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   -   แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีตำรวจ   -   แห่ง  
-  สถานีดับเพลิง   -   แห่ง
 
4. การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 
มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4.2 การโทรคมนาคม 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1   แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      16  แห่ง  (โทรศัพท์สาธารณะ)
4.3 การไฟฟ้า 
-  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,147   ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำ,  ลำห้วย   6   แห่ง
-  บึง  หนองและอื่นๆ   -   แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย          10      แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น     102    แห่ง
-  บ่อโยก     -    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน   20   แห่ง
-  อื่น ๆ   -   แห่ง
 
5 . ข้อมูลอื่นๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์
มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน
5.2   มวลชนจัดตั้ง
 
ลูกเสือชาวบ้าน    3   รุ่น   450   คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ   -   รุ่น
กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   -   รุ่น
รสปส.   1   รุ่น   150  คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  2  รุ่น  112  คน
อื่นๆ (กลุ่มสตรี)   3   รุ่น
 
6.   ศักยภาพในตำบล
ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.จำนวนบุคลากร 
จำนวนบุคลากรทั้งหมดมี   55   คน   
คณะบริหาร  4  คน  สมาชิกสภาฯ  20  คน   
พนักงานส่วนตำบล  11  คน 
ลูกจ้างตามภารกิจ  11  คน    ลูกจ้างทั่วไป  2   คน  ผดด  8  คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  -   คน  
ตำแหน่งในส่วนคลัง    -   คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา   -   คน  
2.ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา    -      คน
อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา    -    คน
ปริญญาตรี    -    คน
สูงกว่าปริญญาตรี    -    คน
3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.1รายได้ปีที่ผ่านมา  
ประจำปีงบประมาณ  2554                                 10,276,673   บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง               70,100   บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให                                      บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                  10,206,573.99   บาท       
3.2รายได้  3  ปีย้อนหลัง (2553 - 2555)
 
งบประมาณ    2553                              8,524,935.16   บาท
-    งบประมาณ   2554                                  10,276,673.99   บาท
-    งบประมาณ   2555                                  10,276,673.99   บาท
 
ข.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1.   การรวมกลุ่มประชาชน 
จำนวนกลุ่มทุกประเภท    24    กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม 
-  กลุ่มอาชีพ            11  กลุ่ม
-  กลุ่มออมทรัพย์     12   กลุ่ม
-  กลุ่มอื่น ๆ             -      กลุ่ม 
 
2.  จุดเด่นของพื้นที่ 
ตำบลปางกู่เป็นที่ราบติดกับภูเขา มีพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าวประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำนา  ราษฎรในตำบลมีความรักความสามัคคีฉันท์พี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามไว้อย่างเหนียวแน่น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
 
     สภาพปัญหาและความต้องการของ  10  หมู่บ้านในตำบลปางกู่ 
 
     สภาพปัญหาในตำบลปางกู่ตั้งแต่หมู่  1 – 10  มีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกันดังนี้
1.ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและไม่สะอาด  เนื่องจากน้ำประปาใต้ดินมีจำนวนจำกัด  จะขาดแคลนในฤดูแล้ง
2.ขาดน้ำเพื่อการเกษตร  ลำห้วยตื้นเขิน  กักเก็บน้ำได้ในปริมาณน้อย  ในฤดูน้ำจะแห้งขอด  ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้  ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื่องจากขาดงบประมาณ
3.ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ
4.เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้าน  การคมนาคมเพื่อการเกษตร  ไม่สะดวกในบางสาย  เนื่องจากงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานมีน้อย
5.ปัญหาเด็กและเยาวชน  ดื่มสุรา  สูบบุหรี่  ทะเลาะวิวาท
ประวัติของ อบต.ปางกู่
 
ที่มาของพระธาตุ  “ปรางค์กู่”  ข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ภายในตำบลตำบลปางกู่    เป็นโบราณวัตถุก่อสร้างตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ไหนไม่ทราบได้  ตามข้อสันนิฐานของกรมทรัพยากรธรณีสันนิฐานว่า  พระธาตุปรางค์กู่แห่งนี้ก่อสร้างมาแล้วประมาณ  3,000  ปี  เดิมมีคนพบเห็นเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2474  ประชาชนที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน  ชาวบ้านดอนกู่หมู่ที่  1  ตำบลปางกู่  ถือเป็นโบราณวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์  และชนรุ่นหลังได้นับถือสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่น  สมัยก่อนนั้นมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันพระ  จะมีเสียงฆ้องดังออกมาจากพระธาตุปรางค์กู่  และนักโบราณคดีได้เล่าว่าพระธาตุประกู่ได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล  สมัยนั้น  พ่อเมืองประเทศไทยได้ไปขอพระสารีริกธาตุ   ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มาประดิษฐานไว้ที่อำเภอพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม    จากนั้นรัฐบาลได้ประกาศไปทั่วว่าได้สร้างเจดีย์ขึ้นที่อำเภอพระธาตุพนม  ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ประชาชนทั่วไปทราบข่าว  ได้มาร่วมจิตศรัทธาในการก่อสร้างโดยการนำเพชรนิน  จินดา  ของมีค่า  แก้ว  แหวน  เงินทอง  มาร่วมในการก่อสร้างเจดีย์สมัยนั้น  มีประชาชนทางภาคเหนือได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปร่วมพิธีเช่นกัน  เพื่อก่อสร้างพระธาตุพนม  มีพระและญาติโยมร่วมมาด้วย  เผอิญมาถึงบ้านดอนกู่พระเกิดอาพาสหนัก(เจ็บท้อง)  และมรณภาพในเวลาต่อมา  และได้เอาสิ่งของติดตัวมา  ประดิษฐานขึ้นไว้เป็นพระธาตุเจดีย์ “พระธาตุปรางค์กู่”
            พระธาตุปรางค์กู่  เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน  เป็นซากโบราณสถาน  มีเนื้อที่  4  ไร่  1  งาน  59  ตารางวา  จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่”
            องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี  2540  เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล  มี มีพื้นที่รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน  ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภค  กลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพ  สาธารณสุข  การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง
ตำบลปางกู่  ประกอบไปด้วย  10  หมู่บ้าน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  23  กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน  ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน  ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่  และตำบลบ้านถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน  ตำบลปางกู่  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู   
1.2เนื้อที่
ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ  67.37   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  42,106  ไร่
 
1.3 ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา  มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง  180 – 340    จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล
 
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 บ้านโสกแคน                       
หมู่ที่  3 บ้านหนองบัวเงิน               
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง           
หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว                  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง         
หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน            
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย          
หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล                   
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน 
        
1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล  
-  จำนวนเทศบาล                 -              แห่ง
-  จำนวนสุขาภิบาล              -              แห่ง
 
1.6 ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  5,293  แยกเป็นชาย  2,701  คน หญิง   2,592   คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72   คน  / ตารางกิโลเมตร
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1อาชีพ 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่  ทำสวนยาง  และอาชีพรับจ้าง
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ธนาคาร   -   แห่ง
-  โรงแรม    -   แห่ง
-  ปั้มน้ำมัน  -   แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม  -  แห่ง
-  โรงสี   18   แห่ง
 
3   สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  แห่ง  
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -  แห่ง
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1  แห่ง
3.2  สถานบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์       13  แห่ง
-  มัสยิด                   -   แห่ง
-  ศาลเจ้า                 -   แห่ง
-  โบสถ์                    -   แห่ง  
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ  4  แห่ง
3.3  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด   -   เตียง   -   แห่ง
-  สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   2   แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน   -   แห่ง
-  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   -   แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีตำรวจ   -   แห่ง  
-  สถานีดับเพลิง   -   แห่ง
 
4. การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 
มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4.2 การโทรคมนาคม 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1   แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      16  แห่ง  (โทรศัพท์สาธารณะ)
4.3 การไฟฟ้า 
-  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,147   ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำ,  ลำห้วย   6   แห่ง
-  บึง  หนองและอื่นๆ   -   แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย          10      แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น     102    แห่ง
-  บ่อโยก     -    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน   20   แห่ง
-  อื่น ๆ   -   แห่ง
 
5 . ข้อมูลอื่นๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์
มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน
5.2   มวลชนจัดตั้ง
 
ลูกเสือชาวบ้าน    3   รุ่น   450   คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ   -   รุ่น
กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   -   รุ่น
รสปส.   1   รุ่น   150  คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  2  รุ่น  112  คน
อื่นๆ (กลุ่มสตรี)   3   รุ่น
 
6.   ศักยภาพในตำบล
ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.จำนวนบุคลากร 
จำนวนบุคลากรทั้งหมดมี   55   คน   
คณะบริหาร  4  คน  สมาชิกสภาฯ  20  คน   
พนักงานส่วนตำบล  11  คน 
ลูกจ้างตามภารกิจ  11  คน    ลูกจ้างทั่วไป  2   คน  ผดด  8  คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  -   คน  
ตำแหน่งในส่วนคลัง    -   คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา   -   คน  
2.ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา    -      คน
อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา    -    คน
ปริญญาตรี    -    คน
สูงกว่าปริญญาตรี    -    คน
3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.1รายได้ปีที่ผ่านมา  
ประจำปีงบประมาณ  2554                                 10,276,673   บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง               70,100   บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให                                      บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                  10,206,573.99   บาท       
3.2รายได้  3  ปีย้อนหลัง (2553 - 2555)
 
งบประมาณ    2553                              8,524,935.16   บาท
-    งบประมาณ   2554                                  10,276,673.99   บาท
-    งบประมาณ   2555                                  10,276,673.99   บาท
 
ข.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1.   การรวมกลุ่มประชาชน 
จำนวนกลุ่มทุกประเภท    24    กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม 
-  กลุ่มอาชีพ            11  กลุ่ม
-  กลุ่มออมทรัพย์     12   กลุ่ม
-  กลุ่มอื่น ๆ             -      กลุ่ม 
 
2.  จุดเด่นของพื้นที่ 
ตำบลปางกู่เป็นที่ราบติดกับภูเขา มีพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าวประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำนา  ราษฎรในตำบลมีความรักความสามัคคีฉันท์พี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามไว้อย่างเหนียวแน่น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
 
     สภาพปัญหาและความต้องการของ  10  หมู่บ้านในตำบลปางกู่ 
 
     สภาพปัญหาในตำบลปางกู่ตั้งแต่หมู่  1 – 10  มีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกันดังนี้
1.ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและไม่สะอาด  เนื่องจากน้ำประปาใต้ดินมีจำนวนจำกัด  จะขาดแคลนในฤดูแล้ง
2.ขาดน้ำเพื่อการเกษตร  ลำห้วยตื้นเขิน  กักเก็บน้ำได้ในปริมาณน้อย  ในฤดูน้ำจะแห้งขอด  ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้  ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื่องจากขาดงบประมาณ
3.ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ
4.เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้าน  การคมนาคมเพื่อการเกษตร  ไม่สะดวกในบางสาย  เนื่องจากงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานมีน้อย
5.ปัญหาเด็กและเยาวชน  ดื่มสุรา  สูบบุหรี่  ทะเลาะวิวาท
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
ประวัติของ อบต.ปางกู่
 
ที่มาของพระธาตุ  “ปรางค์กู่”  ข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ภายในตำบลตำบลปางกู่    เป็นโบราณวัตถุก่อสร้างตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ไหนไม่ทราบได้  ตามข้อสันนิฐานของกรมทรัพยากรธรณีสันนิฐานว่า  พระธาตุปรางค์กู่แห่งนี้ก่อสร้างมาแล้วประมาณ  3,000  ปี  เดิมมีคนพบเห็นเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2474  ประชาชนที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน  ชาวบ้านดอนกู่หมู่ที่  1  ตำบลปางกู่  ถือเป็นโบราณวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์  และชนรุ่นหลังได้นับถือสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่น  สมัยก่อนนั้นมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันพระ  จะมีเสียงฆ้องดังออกมาจากพระธาตุปรางค์กู่  และนักโบราณคดีได้เล่าว่าพระธาตุประกู่ได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล  สมัยนั้น  พ่อเมืองประเทศไทยได้ไปขอพระสารีริกธาตุ   ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มาประดิษฐานไว้ที่อำเภอพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม    จากนั้นรัฐบาลได้ประกาศไปทั่วว่าได้สร้างเจดีย์ขึ้นที่อำเภอพระธาตุพนม  ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ประชาชนทั่วไปทราบข่าว  ได้มาร่วมจิตศรัทธาในการก่อสร้างโดยการนำเพชรนิน  จินดา  ของมีค่า  แก้ว  แหวน  เงินทอง  มาร่วมในการก่อสร้างเจดีย์สมัยนั้น  มีประชาชนทางภาคเหนือได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปร่วมพิธีเช่นกัน  เพื่อก่อสร้างพระธาตุพนม  มีพระและญาติโยมร่วมมาด้วย  เผอิญมาถึงบ้านดอนกู่พระเกิดอาพาสหนัก(เจ็บท้อง)  และมรณภาพในเวลาต่อมา  และได้เอาสิ่งของติดตัวมา  ประดิษฐานขึ้นไว้เป็นพระธาตุเจดีย์ “พระธาตุปรางค์กู่”
            พระธาตุปรางค์กู่  เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน  เป็นซากโบราณสถาน  มีเนื้อที่  4  ไร่  1  งาน  59  ตารางวา  จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่”
            องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี  2540  เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล  มี มีพื้นที่รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน  ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภค  กลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพ  สาธารณสุข  การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง
ตำบลปางกู่  ประกอบไปด้วย  10  หมู่บ้าน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  23  กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน  ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน  ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่  และตำบลบ้านถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน  ตำบลปางกู่  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู   
1.2เนื้อที่
ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ  67.37   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  42,106  ไร่
 
1.3 ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา  มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง  180 – 340    จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล
 
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 บ้านโสกแคน                       
หมู่ที่  3 บ้านหนองบัวเงิน               
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง           
หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว                  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง         
หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน            
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย          
หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล                   
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน 
        
1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล  
-  จำนวนเทศบาล                 -              แห่ง
-  จำนวนสุขาภิบาล              -              แห่ง
 
1.6 ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  5,293  แยกเป็นชาย  2,701  คน หญิง   2,592   คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72   คน  / ตารางกิโลเมตร
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1อาชีพ 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่  ทำสวนยาง  และอาชีพรับจ้าง
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ธนาคาร   -   แห่ง
-  โรงแรม    -   แห่ง
-  ปั้มน้ำมัน  -   แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม  -  แห่ง
-  โรงสี   18   แห่ง
 
3   สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  แห่ง  
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -  แห่ง
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1  แห่ง
3.2  สถานบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์       13  แห่ง
-  มัสยิด                   -   แห่ง
-  ศาลเจ้า                 -   แห่ง
-  โบสถ์                    -   แห่ง  
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ  4  แห่ง
3.3  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด   -   เตียง   -   แห่ง
-  สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   2   แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน   -   แห่ง
-  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   -   แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีตำรวจ   -   แห่ง  
-  สถานีดับเพลิง   -   แห่ง
 
4. การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 
มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4.2 การโทรคมนาคม 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1   แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      16  แห่ง  (โทรศัพท์สาธารณะ)
4.3 การไฟฟ้า 
-  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,147   ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำ,  ลำห้วย   6   แห่ง
-  บึง  หนองและอื่นๆ   -   แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย          10      แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น     102    แห่ง
-  บ่อโยก     -    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน   20   แห่ง
-  อื่น ๆ   -   แห่ง
 
5 . ข้อมูลอื่นๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์
มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน
5.2   มวลชนจัดตั้ง
 
ลูกเสือชาวบ้าน    3   รุ่น   450   คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ   -   รุ่น
กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   -   รุ่น
รสปส.   1   รุ่น   150  คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  2  รุ่น  112  คน
อื่นๆ (กลุ่มสตรี)   3   รุ่น
 
6.   ศักยภาพในตำบล
ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.จำนวนบุคลากร 
จำนวนบุคลากรทั้งหมดมี   55   คน   
คณะบริหาร  4  คน  สมาชิกสภาฯ  20  คน   
พนักงานส่วนตำบล  11  คน 
ลูกจ้างตามภารกิจ  11  คน    ลูกจ้างทั่วไป  2   คน  ผดด  8  คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  -   คน  
ตำแหน่งในส่วนคลัง    -   คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา   -   คน  
2.ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา    -      คน
อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา    -    คน
ปริญญาตรี    -    คน
สูงกว่าปริญญาตรี    -    คน
3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.1รายได้ปีที่ผ่านมา  
ประจำปีงบประมาณ  2554                                 10,276,673   บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง               70,100   บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให                                      บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                  10,206,573.99   บาท       
3.2รายได้  3  ปีย้อนหลัง (2553 - 2555)
 
งบประมาณ    2553                              8,524,935.16   บาท
-    งบประมาณ   2554                                  10,276,673.99   บาท
-    งบประมาณ   2555                                  10,276,673.99   บาท
 
ข.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1.   การรวมกลุ่มประชาชน 
จำนวนกลุ่มทุกประเภท    24    กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม 
-  กลุ่มอาชีพ            11  กลุ่ม
-  กลุ่มออมทรัพย์     12   กลุ่ม
-  กลุ่มอื่น ๆ             -      กลุ่ม 
 
2.  จุดเด่นของพื้นที่ 
ตำบลปางกู่เป็นที่ราบติดกับภูเขา มีพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าวประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำนา  ราษฎรในตำบลมีความรักความสามัคคีฉันท์พี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามไว้อย่างเหนียวแน่น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
 
     สภาพปัญหาและความต้องการของ  10  หมู่บ้านในตำบลปางกู่ 
 
     สภาพปัญหาในตำบลปางกู่ตั้งแต่หมู่  1 – 10  มีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกันดังนี้
1.ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและไม่สะอาด  เนื่องจากน้ำประปาใต้ดินมีจำนวนจำกัด  จะขาดแคลนในฤดูแล้ง
2.ขาดน้ำเพื่อการเกษตร  ลำห้วยตื้นเขิน  กักเก็บน้ำได้ในปริมาณน้อย  ในฤดูน้ำจะแห้งขอด  ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้  ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื่องจากขาดงบประมาณ
3.ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ
4.เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้าน  การคมนาคมเพื่อการเกษตร  ไม่สะดวกในบางสาย  เนื่องจากงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานมีน้อย
5.ปัญหาเด็กและเยาวชน  ดื่มสุรา  สูบบุหรี่  ทะเลาะวิวาท
../add_file/
ประวัติของ อบต.ปางกู่
 
ที่มาของพระธาตุ  “ปรางค์กู่”  ข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ภายในตำบลตำบลปางกู่    เป็นโบราณวัตถุก่อสร้างตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ไหนไม่ทราบได้  ตามข้อสันนิฐานของกรมทรัพยากรธรณีสันนิฐานว่า  พระธาตุปรางค์กู่แห่งนี้ก่อสร้างมาแล้วประมาณ  3,000  ปี  เดิมมีคนพบเห็นเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2474  ประชาชนที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน  ชาวบ้านดอนกู่หมู่ที่  1  ตำบลปางกู่  ถือเป็นโบราณวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์  และชนรุ่นหลังได้นับถือสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่น  สมัยก่อนนั้นมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันพระ  จะมีเสียงฆ้องดังออกมาจากพระธาตุปรางค์กู่  และนักโบราณคดีได้เล่าว่าพระธาตุประกู่ได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล  สมัยนั้น  พ่อเมืองประเทศไทยได้ไปขอพระสารีริกธาตุ   ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มาประดิษฐานไว้ที่อำเภอพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม    จากนั้นรัฐบาลได้ประกาศไปทั่วว่าได้สร้างเจดีย์ขึ้นที่อำเภอพระธาตุพนม  ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ประชาชนทั่วไปทราบข่าว  ได้มาร่วมจิตศรัทธาในการก่อสร้างโดยการนำเพชรนิน  จินดา  ของมีค่า  แก้ว  แหวน  เงินทอง  มาร่วมในการก่อสร้างเจดีย์สมัยนั้น  มีประชาชนทางภาคเหนือได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปร่วมพิธีเช่นกัน  เพื่อก่อสร้างพระธาตุพนม  มีพระและญาติโยมร่วมมาด้วย  เผอิญมาถึงบ้านดอนกู่พระเกิดอาพาสหนัก(เจ็บท้อง)  และมรณภาพในเวลาต่อมา  และได้เอาสิ่งของติดตัวมา  ประดิษฐานขึ้นไว้เป็นพระธาตุเจดีย์ “พระธาตุปรางค์กู่”
            พระธาตุปรางค์กู่  เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน  เป็นซากโบราณสถาน  มีเนื้อที่  4  ไร่  1  งาน  59  ตารางวา  จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่”
            องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี  2540  เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล  มี มีพื้นที่รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน  ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภค  กลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพ  สาธารณสุข  การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง
ตำบลปางกู่  ประกอบไปด้วย  10  หมู่บ้าน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  23  กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน  ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน  ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่  และตำบลบ้านถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน  ตำบลปางกู่  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู   
1.2เนื้อที่
ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ  67.37   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  42,106  ไร่
 
1.3 ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา  มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง  180 – 340    จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล
 
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 บ้านโสกแคน                       
หมู่ที่  3 บ้านหนองบัวเงิน               
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง           
หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว                  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง         
หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน            
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย          
หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล                   
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน 
        
1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล  
-  จำนวนเทศบาล                 -              แห่ง
-  จำนวนสุขาภิบาล              -              แห่ง
 
1.6 ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  5,293  แยกเป็นชาย  2,701  คน หญิง   2,592   คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72   คน  / ตารางกิโลเมตร
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1อาชีพ 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่  ทำสวนยาง  และอาชีพรับจ้าง
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ธนาคาร   -   แห่ง
-  โรงแรม    -   แห่ง
-  ปั้มน้ำมัน  -   แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม  -  แห่ง
-  โรงสี   18   แห่ง
 
3   สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  แห่ง  
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -  แห่ง
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1  แห่ง
3.2  สถานบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์       13  แห่ง
-  มัสยิด                   -   แห่ง
-  ศาลเจ้า                 -   แห่ง
-  โบสถ์                    -   แห่ง  
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ  4  แห่ง
3.3  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด   -   เตียง   -   แห่ง
-  สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   2   แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน   -   แห่ง
-  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   -   แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีตำรวจ   -   แห่ง  
-  สถานีดับเพลิง   -   แห่ง
 
4. การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 
มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4.2 การโทรคมนาคม 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1   แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      16  แห่ง  (โทรศัพท์สาธารณะ)
4.3 การไฟฟ้า 
-  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,147   ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำ,  ลำห้วย   6   แห่ง
-  บึง  หนองและอื่นๆ   -   แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย          10      แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น     102    แห่ง
-  บ่อโยก     -    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน   20   แห่ง
-  อื่น ๆ   -   แห่ง
 
5 . ข้อมูลอื่นๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์
มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน
5.2   มวลชนจัดตั้ง
 
ลูกเสือชาวบ้าน    3   รุ่น   450   คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ   -   รุ่น
กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   -   รุ่น
รสปส.   1   รุ่น   150  คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  2  รุ่น  112  คน
อื่นๆ (กลุ่มสตรี)   3   รุ่น
 
6.   ศักยภาพในตำบล
ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.จำนวนบุคลากร 
จำนวนบุคลากรทั้งหมดมี   55   คน   
คณะบริหาร  4  คน  สมาชิกสภาฯ  20  คน   
พนักงานส่วนตำบล  11  คน 
ลูกจ้างตามภารกิจ  11  คน    ลูกจ้างทั่วไป  2   คน  ผดด  8  คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  -   คน  
ตำแหน่งในส่วนคลัง    -   คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา   -   คน  
2.ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา    -      คน
อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา    -    คน
ปริญญาตรี    -    คน
สูงกว่าปริญญาตรี    -    คน
3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.1รายได้ปีที่ผ่านมา  
ประจำปีงบประมาณ  2554                                 10,276,673   บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง               70,100   บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให                                      บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                  10,206,573.99   บาท       
3.2รายได้  3  ปีย้อนหลัง (2553 - 2555)
 
งบประมาณ    2553                              8,524,935.16   บาท
-    งบประมาณ   2554                                  10,276,673.99   บาท
-    งบประมาณ   2555                                  10,276,673.99   บาท
 
ข.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1.   การรวมกลุ่มประชาชน 
จำนวนกลุ่มทุกประเภท    24    กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม 
-  กลุ่มอาชีพ            11  กลุ่ม
-  กลุ่มออมทรัพย์     12   กลุ่ม
-  กลุ่มอื่น ๆ             -      กลุ่ม 
 
2.  จุดเด่นของพื้นที่ 
ตำบลปางกู่เป็นที่ราบติดกับภูเขา มีพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าวประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำนา  ราษฎรในตำบลมีความรักความสามัคคีฉันท์พี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามไว้อย่างเหนียวแน่น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
 
     สภาพปัญหาและความต้องการของ  10  หมู่บ้านในตำบลปางกู่ 
 
     สภาพปัญหาในตำบลปางกู่ตั้งแต่หมู่  1 – 10  มีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกันดังนี้
1.ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและไม่สะอาด  เนื่องจากน้ำประปาใต้ดินมีจำนวนจำกัด  จะขาดแคลนในฤดูแล้ง
2.ขาดน้ำเพื่อการเกษตร  ลำห้วยตื้นเขิน  กักเก็บน้ำได้ในปริมาณน้อย  ในฤดูน้ำจะแห้งขอด  ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้  ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื่องจากขาดงบประมาณ
3.ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ
4.เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้าน  การคมนาคมเพื่อการเกษตร  ไม่สะดวกในบางสาย  เนื่องจากงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานมีน้อย
5.ปัญหาเด็กและเยาวชน  ดื่มสุรา  สูบบุหรี่  ทะเลาะวิวาท

ชื่อไฟล์ :
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16)
   1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
   5. การสาธารณูปการ
   6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
   7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   9. การจัดการศึกษา
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  14. การส่งเสริมกีฬา
  15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
  20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
  21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
  22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
  23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
  24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  25.การผังเมือง
  26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
  27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
  28.การควบคุมอาคาร
  29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
   มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
   มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
   (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
    มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
   (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
   (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
   (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
   (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   (๑๒) การท่องเที่ยว
   (๑๓) การผังเมือง
 
 
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16)
   1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
   5. การสาธารณูปการ
   6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
   7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   9. การจัดการศึกษา
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  14. การส่งเสริมกีฬา
  15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
  20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
  21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
  22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
  23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
  24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  25.การผังเมือง
  26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
  27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
  28.การควบคุมอาคาร
  29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
   มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
   มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
   (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
    มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
   (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
   (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
   (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
   (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   (๑๒) การท่องเที่ยว
   (๑๓) การผังเมือง
 
 
../add_file/
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16)
   1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
   5. การสาธารณูปการ
   6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
   7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   9. การจัดการศึกษา
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  14. การส่งเสริมกีฬา
  15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
  20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
  21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
  22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
  23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
  24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  25.การผังเมือง
  26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
  27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
  28.การควบคุมอาคาร
  29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
   มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
   มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
   (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
    มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
   (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
   (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
   (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
   (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   (๑๒) การท่องเที่ยว
   (๑๓) การผังเมือง
 
 

ชื่อไฟล์ : y26TCMuTue103009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16)
   1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
   5. การสาธารณูปการ
   6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
   7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   9. การจัดการศึกษา
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  14. การส่งเสริมกีฬา
  15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
  20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
  21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
  22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
  23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
  24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  25.การผังเมือง
  26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
  27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
  28.การควบคุมอาคาร
  29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
   มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
   มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
   (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
    มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
   (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
   (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
   (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
   (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   (๑๒) การท่องเที่ยว
   (๑๓) การผังเมือง
 
 
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16)
   1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
   5. การสาธารณูปการ
   6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
   7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   9. การจัดการศึกษา
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  14. การส่งเสริมกีฬา
  15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
  20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
  21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
  22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
  23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
  24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  25.การผังเมือง
  26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
  27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
  28.การควบคุมอาคาร
  29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
   มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
   มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
   (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
    มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
   (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
   (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
   (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
   (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   (๑๒) การท่องเที่ยว
   (๑๓) การผังเมือง
 
 
../add_file/
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16)
   1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
   5. การสาธารณูปการ
   6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
   7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   9. การจัดการศึกษา
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  14. การส่งเสริมกีฬา
  15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
  20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
  21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
  22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
  23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
  24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  25.การผังเมือง
  26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
  27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
  28.การควบคุมอาคาร
  29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
   มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
   มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
   (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
    มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
   (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
   (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
   (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
   (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   (๑๒) การท่องเที่ยว
   (๑๓) การผังเมือง
 
 

ชื่อไฟล์ :
ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  5,293  แยกเป็นชาย  2,701  คน หญิง   2,592   คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72   คน  / ตารางกิโลเมตร
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  5,293  แยกเป็นชาย  2,701  คน หญิง   2,592   คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72   คน  / ตารางกิโลเมตร
../add_file/
ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  5,293  แยกเป็นชาย  2,701  คน หญิง   2,592   คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72   คน  / ตารางกิโลเมตร

ชื่อไฟล์ :
บริการขั้นพื้นฐานของ อบต.ปางกู่
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1อาชีพ 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่  ทำสวนยาง  และอาชีพรับจ้าง
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ธนาคาร   -   แห่ง
-  โรงแรม    -   แห่ง
-  ปั้มน้ำมัน  -   แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม  -  แห่ง
-  โรงสี   18   แห่ง
 
3   สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  แห่ง  
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -  แห่ง
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1  แห่ง
3.2  สถานบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์       13  แห่ง
-  มัสยิด                   -   แห่ง
-  ศาลเจ้า                 -   แห่ง
-  โบสถ์                    -   แห่ง  
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ  4  แห่ง
3.3  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด   -   เตียง   -   แห่ง
-  สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   2   แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน   -   แห่ง
-  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   -   แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีตำรวจ   -   แห่ง  
-  สถานีดับเพลิง   -   แห่ง
บริการขั้นพื้นฐานของ อบต.ปางกู่
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1อาชีพ 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่  ทำสวนยาง  และอาชีพรับจ้าง
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ธนาคาร   -   แห่ง
-  โรงแรม    -   แห่ง
-  ปั้มน้ำมัน  -   แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม  -  แห่ง
-  โรงสี   18   แห่ง
 
3   สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  แห่ง  
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -  แห่ง
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1  แห่ง
3.2  สถานบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์       13  แห่ง
-  มัสยิด                   -   แห่ง
-  ศาลเจ้า                 -   แห่ง
-  โบสถ์                    -   แห่ง  
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ  4  แห่ง
3.3  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด   -   เตียง   -   แห่ง
-  สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   2   แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน   -   แห่ง
-  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   -   แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีตำรวจ   -   แห่ง  
-  สถานีดับเพลิง   -   แห่ง
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
บริการขั้นพื้นฐานของ อบต.ปางกู่
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1อาชีพ 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่  ทำสวนยาง  และอาชีพรับจ้าง
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ธนาคาร   -   แห่ง
-  โรงแรม    -   แห่ง
-  ปั้มน้ำมัน  -   แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม  -  แห่ง
-  โรงสี   18   แห่ง
 
3   สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  แห่ง  
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -  แห่ง
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1  แห่ง
3.2  สถานบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์       13  แห่ง
-  มัสยิด                   -   แห่ง
-  ศาลเจ้า                 -   แห่ง
-  โบสถ์                    -   แห่ง  
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ  4  แห่ง
3.3  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด   -   เตียง   -   แห่ง
-  สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   2   แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน   -   แห่ง
-  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   -   แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีตำรวจ   -   แห่ง  
-  สถานีดับเพลิง   -   แห่ง
../add_file/
บริการขั้นพื้นฐานของ อบต.ปางกู่
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1อาชีพ 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่  ทำสวนยาง  และอาชีพรับจ้าง
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ธนาคาร   -   แห่ง
-  โรงแรม    -   แห่ง
-  ปั้มน้ำมัน  -   แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม  -  แห่ง
-  โรงสี   18   แห่ง
 
3   สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  แห่ง  
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -  แห่ง
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1  แห่ง
3.2  สถานบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์       13  แห่ง
-  มัสยิด                   -   แห่ง
-  ศาลเจ้า                 -   แห่ง
-  โบสถ์                    -   แห่ง  
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ  4  แห่ง
3.3  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด   -   เตียง   -   แห่ง
-  สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   2   แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน   -   แห่ง
-  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   -   แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีตำรวจ   -   แห่ง  
-  สถานีดับเพลิง   -   แห่ง

ชื่อไฟล์ :
 สาธารณูปโภคของ อบต.ปางกู่
 
การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 
มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4.2 การโทรคมนาคม 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1   แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      16  แห่ง  (โทรศัพท์สาธารณะ)
4.3 การไฟฟ้า 
-  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,147   ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำ,  ลำห้วย   6   แห่ง
-  บึง  หนองและอื่นๆ   -   แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย          10      แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น     102    แห่ง
-  บ่อโยก     -    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน   20   แห่ง
-  อื่น ๆ   -   แห่ง
 
5 . ข้อมูลอื่นๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์
มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน
5.2   มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน    3   รุ่น   450   คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ   -   รุ่น
กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   -   รุ่น
รสปส.   1   รุ่น   150  คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  2  รุ่น  112  คน
อื่นๆ (กลุ่มสตรี)   3   รุ่น
      
 สาธารณูปโภคของ อบต.ปางกู่
 
การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 
มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4.2 การโทรคมนาคม 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1   แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      16  แห่ง  (โทรศัพท์สาธารณะ)
4.3 การไฟฟ้า 
-  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,147   ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำ,  ลำห้วย   6   แห่ง
-  บึง  หนองและอื่นๆ   -   แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย          10      แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น     102    แห่ง
-  บ่อโยก     -    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน   20   แห่ง
-  อื่น ๆ   -   แห่ง
 
5 . ข้อมูลอื่นๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์
มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน
5.2   มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน    3   รุ่น   450   คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ   -   รุ่น
กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   -   รุ่น
รสปส.   1   รุ่น   150  คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  2  รุ่น  112  คน
อื่นๆ (กลุ่มสตรี)   3   รุ่น
      
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
 สาธารณูปโภคของ อบต.ปางกู่
 
การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 
มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4.2 การโทรคมนาคม 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1   แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      16  แห่ง  (โทรศัพท์สาธารณะ)
4.3 การไฟฟ้า 
-  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,147   ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำ,  ลำห้วย   6   แห่ง
-  บึง  หนองและอื่นๆ   -   แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย          10      แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น     102    แห่ง
-  บ่อโยก     -    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน   20   แห่ง
-  อื่น ๆ   -   แห่ง
 
5 . ข้อมูลอื่นๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์
มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน
5.2   มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน    3   รุ่น   450   คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ   -   รุ่น
กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   -   รุ่น
รสปส.   1   รุ่น   150  คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  2  รุ่น  112  คน
อื่นๆ (กลุ่มสตรี)   3   รุ่น
      
../add_file/
 สาธารณูปโภคของ อบต.ปางกู่
 
การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 
มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4.2 การโทรคมนาคม 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1   แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      16  แห่ง  (โทรศัพท์สาธารณะ)
4.3 การไฟฟ้า 
-  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,147   ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำ,  ลำห้วย   6   แห่ง
-  บึง  หนองและอื่นๆ   -   แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย          10      แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น     102    แห่ง
-  บ่อโยก     -    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน   20   แห่ง
-  อื่น ๆ   -   แห่ง
 
5 . ข้อมูลอื่นๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์
มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน
5.2   มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน    3   รุ่น   450   คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ   -   รุ่น
กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   -   รุ่น
รสปส.   1   รุ่น   150  คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  2  รุ่น  112  คน
อื่นๆ (กลุ่มสตรี)   3   รุ่น
      

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คือ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตราโดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรร(โดยวิธีสอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ จึงประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับเลือกสรร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คือ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตราโดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรร(โดยวิธีสอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ จึงประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับเลือกสรร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คือ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตราโดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรร(โดยวิธีสอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ จึงประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับเลือกสรร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง ../add_file/ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ชื่อไฟล์ : อบต.ปางกู่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภททักษะ) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.ปางกู่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภททักษะ) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/อบต.ปางกู่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภททักษะ) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : ผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ../add_file/ผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ชื่อไฟล์ : การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เป็นการประชุมระดับตำบล ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เป็นการประชุมระดับตำบล ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เป็นการประชุมระดับตำบล ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายอำเภอโนนสังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ กับผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน และ อบต.ปางกู่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายอำเภอโนนสังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ กับผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน และ อบต.ปางกู่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายอำเภอโนนสังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ กับผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน และ อบต.ปางกู่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระบบ E-LAAS file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระบบ E-LAAS ../add_file/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระบบ E-LAAS
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่ม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่ม ../add_file/ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่ม
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายปกครองตำบลปางกู่ สถานที่ศึกษาทั้ง ๖ แห่ง จิตอาสา ประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ฝายหนองผือ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายปกครองตำบลปางกู่ สถานที่ศึกษาทั้ง ๖ แห่ง จิตอาสา ประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ฝายหนองผือ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายปกครองตำบลปางกู่ สถานที่ศึกษาทั้ง ๖ แห่ง จิตอาสา ประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ฝายหนองผือ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือประชาชนที่ครองครองพื้นที่ภายในตำบลาปางกู่ ชำระภาษีตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด จะได้ไม่เสียค่าปรับหรือดอกเบี้ย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือประชาชนที่ครองครองพื้นที่ภายในตำบลาปางกู่ ชำระภาษีตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด จะได้ไม่เสียค่าปรับหรือดอกเบี้ย ../add_file/ขอความร่วมมือประชาชนที่ครองครองพื้นที่ภายในตำบลาปางกู่ ชำระภาษีตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด จะได้ไม่เสียค่าปรับหรือดอกเบี้ย
ชื่อไฟล์ : ด้วยทางกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลปางกู่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 2. เพื่อสร้างความสัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชน ในเขตตำบลปางกู่ 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 4. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านภาวะ การเป็นผู้นำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยทางกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลปางกู่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 2. เพื่อสร้างความสัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชน ในเขตตำบลปางกู่ 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 4. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านภาวะ การเป็นผู้นำ ../add_file/ด้วยทางกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลปางกู่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 2. เพื่อสร้างความสัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชน ในเขตตำบลปางกู่ 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 4. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านภาวะ การเป็นผู้นำ
ชื่อไฟล์ : กองสวัสดิการสังคม คมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยมี นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปางกู่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ เพศสัมพันธ์ และ การป้องกันแก้ไข้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3. เพื่อสร้างทักษะในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองสวัสดิการสังคม คมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยมี นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปางกู่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ เพศสัมพันธ์ และ การป้องกันแก้ไข้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3. เพื่อสร้างทักษะในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ../add_file/กองสวัสดิการสังคม คมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยมี นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปางกู่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ เพศสัมพันธ์ และ การป้องกันแก้ไข้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3. เพื่อสร้างทักษะในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 การนี้ นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้มอบหมายให้ นายสังคม อิ่มนาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการย้อมคราม 2. เพื่อบริการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการย้อมคราม 3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งสืบต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 การนี้ นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้มอบหมายให้ นายสังคม อิ่มนาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการย้อมคราม 2. เพื่อบริการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการย้อมคราม 3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งสืบต่อไป ../add_file/กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 การนี้ นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้มอบหมายให้ นายสังคม อิ่มนาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการย้อมคราม 2. เพื่อบริการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการย้อมคราม 3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งสืบต่อไป
ชื่อไฟล์ : ด้วยทาง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวักถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและผู้พิการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยทาง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวักถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและผู้พิการ ../add_file/ด้วยทาง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวักถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและผู้พิการ
ชื่อไฟล์ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปางกู่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ซึ่งในการนี้ วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ 3. เพื่อส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม 5. เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอายุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปางกู่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ซึ่งในการนี้ วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ 3. เพื่อส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม 5. เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอายุ ../add_file/กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปางกู่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ซึ่งในการนี้ วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ 3. เพื่อส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม 5. เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : ด้วยทาง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้มีระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามศักยภาพ 3. เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแล ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้เห็นคุณค่าของชีวิตและพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไป 4. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้เรื่อง "การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยทาง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้มีระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามศักยภาพ 3. เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแล ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้เห็นคุณค่าของชีวิตและพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไป 4. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้เรื่อง "การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ../add_file/ด้วยทาง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้มีระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามศักยภาพ 3. เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแล ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้เห็นคุณค่าของชีวิตและพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไป 4. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้เรื่อง "การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ชื่อไฟล์ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลปางกู่ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปางกู่) ประจำปีงบประมาณ 2563 วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชน 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชนได้รับความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธีและถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้อื่นได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลปางกู่ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปางกู่) ประจำปีงบประมาณ 2563 วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชน 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชนได้รับความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธีและถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้อื่นได้ ../add_file/กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลปางกู่ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปางกู่) ประจำปีงบประมาณ 2563 วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชน 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชนได้รับความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธีและถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้อื่นได้
ชื่อไฟล์ : ด้วยทางกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ มีการดำเนิน”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. 2. เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลปางกู่ 3. เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง 4. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของทางราชการให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 5. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยทางกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ มีการดำเนิน”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. 2. เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลปางกู่ 3. เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง 4. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของทางราชการให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 5. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ../add_file/ด้วยทางกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ มีการดำเนิน”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. 2. เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลปางกู่ 3. เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง 4. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของทางราชการให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 5. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อไฟล์ : ด้วยทางกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางป้องกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เพื่อสร้างทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยทางกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางป้องกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เพื่อสร้างทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย ../add_file/ด้วยทางกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางป้องกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เพื่อสร้างทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย
ชื่อไฟล์ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ (ฝึกอบรมการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลปางกู่ 2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้เสริม 4. เพื่อให้เกิดความสามัคคีกันภายในชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ (ฝึกอบรมการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลปางกู่ 2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้เสริม 4. เพื่อให้เกิดความสามัคคีกันภายในชุมชน ../add_file/กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ (ฝึกอบรมการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายวิเชียร สุระเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลปางกู่ 2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้เสริม 4. เพื่อให้เกิดความสามัคคีกันภายในชุมชน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : อบต.ปางกู่ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมประชาคมชุมชนหมู่บ้าน ต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนดกติกาธรรมนูญหมู่บ้าน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงของพื้นที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.ปางกู่ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมประชาคมชุมชนหมู่บ้าน ต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนดกติกาธรรมนูญหมู่บ้าน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงของพื้นที่ ../add_file/อบต.ปางกู่ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมประชาคมชุมชนหมู่บ้าน ต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนดกติกาธรรมนูญหมู่บ้าน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงของพื้นที่
ชื่อไฟล์ : เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ../add_file/เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่วิกฤติ ปี ๒๕๖๓ โดยนายอำเภอโนนสังพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยส่วนราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่วิกฤติ ปี ๒๕๖๓ โดยนายอำเภอโนนสังพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยส่วนราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ../add_file/การประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่วิกฤติ ปี ๒๕๖๓ โดยนายอำเภอโนนสังพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยส่วนราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปางกู่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ๒ แห่ง ร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปางกู่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ๒ แห่ง ร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ../add_file/คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปางกู่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ๒ แห่ง ร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : โดยกรมบัญชีกลาง เป็นผู้โอนจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ถ้าเดือนไหนวันที่ 10 ตรงกับวันหยุด กรมบัญชีกลางจะเลือ่นโอนเบี้ยยังชีพ มาเป็นวันที่ 9 หรือ 8 ตามลำดับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โดยกรมบัญชีกลาง เป็นผู้โอนจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ถ้าเดือนไหนวันที่ 10 ตรงกับวันหยุด กรมบัญชีกลางจะเลือ่นโอนเบี้ยยังชีพ มาเป็นวันที่ 9 หรือ 8 ตามลำดับ ../add_file/โดยกรมบัญชีกลาง เป็นผู้โอนจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ถ้าเดือนไหนวันที่ 10 ตรงกับวันหยุด กรมบัญชีกลางจะเลือ่นโอนเบี้ยยังชีพ มาเป็นวันที่ 9 หรือ 8 ตามลำดับ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ โดย นายสุขสันติ์ เคนทวาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ให้สัมภาษณ์นักข่าวของช่อง ThaiPBS เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ โดย นายสุขสันติ์ เคนทวาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ให้สัมภาษณ์นักข่าวของช่อง ThaiPBS เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ โดย นายสุขสันติ์ เคนทวาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ให้สัมภาษณ์นักข่าวของช่อง ThaiPBS เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ อัตรา ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ อัตรา ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ อัตรา ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : ด้วยกรมการปกครองอนุมัติโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างกรมการปกครอง ฯลฯ เพื่อเป็นสวัสดิการ สำหรับป้องกันตัวหรือทรัพย์สินของตนเองและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไข "ห้ามโอนภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เว้นแต่การตกทอดทางมรดก" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยกรมการปกครองอนุมัติโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างกรมการปกครอง ฯลฯ เพื่อเป็นสวัสดิการ สำหรับป้องกันตัวหรือทรัพย์สินของตนเองและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไข "ห้ามโอนภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เว้นแต่การตกทอดทางมรดก" ../add_file/ด้วยกรมการปกครองอนุมัติโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างกรมการปกครอง ฯลฯ เพื่อเป็นสวัสดิการ สำหรับป้องกันตัวหรือทรัพย์สินของตนเองและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไข "ห้ามโอนภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เว้นแต่การตกทอดทางมรดก"
ชื่อไฟล์ : 20KyXDsMon114419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา บัดนี้้การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา บัดนี้้การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา บัดนี้้การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : TusmyudFri101055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P1HwXwxFri101134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จำหน่าย:กรอบรูปหลุยส์ กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งานไฟจราจร ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ถังขยะขนาดต่างๆ เสื้อโปโลพร้อมปักโลโก้หน่วยงาน บริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 Line ID = boyinterframe หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/0fU3P5cP25 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th เว็ปไซต์ www.boyinterframe.com ชมผลงานที่ทั่วประเทศแล้วได้ที่ www.facebook.com/Boyinterframe file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จำหน่าย:กรอบรูปหลุยส์ กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งานไฟจราจร ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ถังขยะขนาดต่างๆ เสื้อโปโลพร้อมปักโลโก้หน่วยงาน บริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 Line ID = boyinterframe หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/0fU3P5cP25 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th เว็ปไซต์ www.boyinterframe.com ชมผลงานที่ทั่วประเทศแล้วได้ที่ www.facebook.com/Boyinterframe ../add_file/จำหน่าย:กรอบรูปหลุยส์ กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งานไฟจราจร ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ถังขยะขนาดต่างๆ เสื้อโปโลพร้อมปักโลโก้หน่วยงาน บริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 Line ID = boyinterframe หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/0fU3P5cP25 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th เว็ปไซต์ www.boyinterframe.com ชมผลงานที่ทั่วประเทศแล้วได้ที่ www.facebook.com/Boyinterframe
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : gCWZC3lTue100243.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ (อบต.ปางกู่) มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) ดังต่อไปนี้ 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 2.1 จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก - รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.5 จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 2.7 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.8 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 3. องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ตามมาตรา 68 ดังต่อไปนี้ 3.1 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 3.2 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3.3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 3.4 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 3.7 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 3.12 การท่องเที่ยว 3.13 การผังเมือง อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14.การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ (อบต.ปางกู่) มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) ดังต่อไปนี้ 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 2.1 จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก - รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.5 จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 2.7 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.8 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 3. องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ตามมาตรา 68 ดังต่อไปนี้ 3.1 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 3.2 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3.3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 3.4 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 3.7 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 3.12 การท่องเที่ยว 3.13 การผังเมือง อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14.การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ../add_file/อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ (อบต.ปางกู่) มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) ดังต่อไปนี้ 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 2.1 จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก - รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.5 จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 2.7 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.8 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 3. องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ตามมาตรา 68 ดังต่อไปนี้ 3.1 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 3.2 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3.3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 3.4 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 3.7 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 3.12 การท่องเที่ยว 3.13 การผังเมือง อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14.การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ชื่อไฟล์ : MGzEPz7Tue104456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F1tjvkTTue121903.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์/คำขวัญ ปางกู่ “พระธาตุปรางค์กู่คู่บ้าน สืบสานด้านวัฒนธรรม เลิศล้ำความสามัคคี เศรษฐกิจดีมีพืชพันธุ์หลากหลาย มากมายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์/คำขวัญ ปางกู่ “พระธาตุปรางค์กู่คู่บ้าน สืบสานด้านวัฒนธรรม เลิศล้ำความสามัคคี เศรษฐกิจดีมีพืชพันธุ์หลากหลาย มากมายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น” ../add_file/ วิสัยทัศน์/คำขวัญ ปางกู่ “พระธาตุปรางค์กู่คู่บ้าน สืบสานด้านวัฒนธรรม เลิศล้ำความสามัคคี เศรษฐกิจดีมีพืชพันธุ์หลากหลาย มากมายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ชื่อไฟล์ : ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 5,293 แยกเป็นชาย 2,701 คน หญิง 2,592 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72 คน / ตารางกิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 5,293 แยกเป็นชาย 2,701 คน หญิง 2,592 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72 คน / ตารางกิโลเมตร ../add_file/ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 5,293 แยกเป็นชาย 2,701 คน หญิง 2,592 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72 คน / ตารางกิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : บริการขั้นพื้นฐานของ อบต.ปางกู่ สภาพทางเศรษฐกิจ 2.1อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่ ทำสวนยาง และอาชีพรับจ้าง 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ธนาคาร - แห่ง - โรงแรม - แห่ง - ปั้มน้ำมัน - แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง - โรงสี 18 แห่ง 3 สภาพทางสังคม 3.1 การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 3.2 สถานบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 13 แห่ง - มัสยิด - แห่ง - ศาลเจ้า - แห่ง - โบสถ์ - แห่ง - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ 4 แห่ง 3.3 สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง - แห่ง - สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง - ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ - แห่ง - สถานีดับเพลิง - แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บริการขั้นพื้นฐานของ อบต.ปางกู่ สภาพทางเศรษฐกิจ 2.1อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่ ทำสวนยาง และอาชีพรับจ้าง 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ธนาคาร - แห่ง - โรงแรม - แห่ง - ปั้มน้ำมัน - แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง - โรงสี 18 แห่ง 3 สภาพทางสังคม 3.1 การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 3.2 สถานบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 13 แห่ง - มัสยิด - แห่ง - ศาลเจ้า - แห่ง - โบสถ์ - แห่ง - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ 4 แห่ง 3.3 สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง - แห่ง - สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง - ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ - แห่ง - สถานีดับเพลิง - แห่ง ../add_file/บริการขั้นพื้นฐานของ อบต.ปางกู่ สภาพทางเศรษฐกิจ 2.1อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่ ทำสวนยาง และอาชีพรับจ้าง 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ธนาคาร - แห่ง - โรงแรม - แห่ง - ปั้มน้ำมัน - แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง - โรงสี 18 แห่ง 3 สภาพทางสังคม 3.1 การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 3.2 สถานบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 13 แห่ง - มัสยิด - แห่ง - ศาลเจ้า - แห่ง - โบสถ์ - แห่ง - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ 4 แห่ง 3.3 สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง - แห่ง - สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง - ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ - แห่ง - สถานีดับเพลิง - แห่ง
ชื่อไฟล์ : สาธารณูปโภคของ อบต.ปางกู่ การบริการพื้นฐาน 4.1 การคมนาคม มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.2 การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 16 แห่ง (โทรศัพท์สาธารณะ) 4.3 การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,147 ครัวเรือน 4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ, ลำห้วย 6 แห่ง - บึง หนองและอื่นๆ - แห่ง 4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 10 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 102 แห่ง - บ่อโยก - แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 20 แห่ง - อื่น ๆ - แห่ง 5 . ข้อมูลอื่นๆ 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน 5.2 มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น 450 คน ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น รสปส. 1 รุ่น 150 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 รุ่น 112 คน อื่นๆ (กลุ่มสตรี) 3 รุ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สาธารณูปโภคของ อบต.ปางกู่ การบริการพื้นฐาน 4.1 การคมนาคม มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.2 การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 16 แห่ง (โทรศัพท์สาธารณะ) 4.3 การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,147 ครัวเรือน 4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ, ลำห้วย 6 แห่ง - บึง หนองและอื่นๆ - แห่ง 4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 10 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 102 แห่ง - บ่อโยก - แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 20 แห่ง - อื่น ๆ - แห่ง 5 . ข้อมูลอื่นๆ 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน 5.2 มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น 450 คน ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น รสปส. 1 รุ่น 150 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 รุ่น 112 คน อื่นๆ (กลุ่มสตรี) 3 รุ่น ../add_file/ สาธารณูปโภคของ อบต.ปางกู่ การบริการพื้นฐาน 4.1 การคมนาคม มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.2 การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 16 แห่ง (โทรศัพท์สาธารณะ) 4.3 การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,147 ครัวเรือน 4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ, ลำห้วย 6 แห่ง - บึง หนองและอื่นๆ - แห่ง 4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 10 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 102 แห่ง - บ่อโยก - แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 20 แห่ง - อื่น ๆ - แห่ง 5 . ข้อมูลอื่นๆ 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน 5.2 มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น 450 คน ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น รสปส. 1 รุ่น 150 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 รุ่น 112 คน อื่นๆ (กลุ่มสตรี) 3 รุ่น
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง ตำบลปางกู่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 23 กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่ และตำบลบ้านถิ่น สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1.2เนื้อที่ ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ 67.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,106 ไร่ 1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง 180 – 340 จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล 1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโสกแคน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน 1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล - จำนวนเทศบาล - แห่ง - จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง 1.6 ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 5,293 แยกเป็นชาย 2,701 คน หญิง 2,592 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72 คน / ตารางกิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง ตำบลปางกู่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 23 กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่ และตำบลบ้านถิ่น สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1.2เนื้อที่ ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ 67.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,106 ไร่ 1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง 180 – 340 จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล 1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโสกแคน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน 1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล - จำนวนเทศบาล - แห่ง - จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง 1.6 ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 5,293 แยกเป็นชาย 2,701 คน หญิง 2,592 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72 คน / ตารางกิโลเมตร ../add_file/1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง ตำบลปางกู่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 23 กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่ และตำบลบ้านถิ่น สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1.2เนื้อที่ ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ 67.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,106 ไร่ 1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง 180 – 340 จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล 1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโสกแคน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน 1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล - จำนวนเทศบาล - แห่ง - จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง 1.6 ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 5,293 แยกเป็นชาย 2,701 คน หญิง 2,592 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72 คน / ตารางกิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 2.1อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่ ทำสวนยาง และอาชีพรับจ้าง 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ธนาคาร - แห่ง - โรงแรม - แห่ง - ปั้มน้ำมัน - แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง - โรงสี 18 แห่ง 3 สภาพทางสังคม 3.1 การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 3.2 สถานบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 13 แห่ง - มัสยิด - แห่ง - ศาลเจ้า - แห่ง - โบสถ์ - แห่ง - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ 4 แห่ง 3.3 สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง - แห่ง - สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง - ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ - แห่ง - สถานีดับเพลิง - แห่ง 4. การบริการพื้นฐาน 4.1 การคมนาคม มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.2 การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 16 แห่ง (โทรศัพท์สาธารณะ) 4.3 การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,147 ครัวเรือน 4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ, ลำห้วย 6 แห่ง - บึง หนองและอื่นๆ - แห่ง 4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 10 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 102 แห่ง - บ่อโยก - แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 20 แห่ง - อื่น ๆ - แห่ง 5 . ข้อมูลอื่นๆ 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน 5.2 มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น 450 คน ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น รสปส. 1 รุ่น 150 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 รุ่น 112 คน อื่นๆ (กลุ่มสตรี) 3 รุ่น 6. ศักยภาพในตำบล ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 1.จำนวนบุคลากร จำนวนบุคลากรทั้งหมดมี 55 คน คณะบริหาร 4 คน สมาชิกสภาฯ 20 คน พนักงานส่วนตำบล 11 คน ลูกจ้างตามภารกิจ 11 คน ลูกจ้างทั่วไป 2 คน ผดด 8 คน ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - คน ตำแหน่งในส่วนคลัง - คน ตำแหน่งในส่วนโยธา - คน 2.ระดับการศึกษา ประถมศึกษา - คน อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา - คน ปริญญาตรี - คน สูงกว่าปริญญาตรี - คน 3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 3.1รายได้ปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2554 10,276,673 บาท รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 70,100 บาท รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,206,573.99 บาท 3.2รายได้ 3 ปีย้อนหลัง (2553 - 2555) งบประมาณ 2553 8,524,935.16 บาท - งบประมาณ 2554 10,276,673.99 บาท - งบประมาณ 2555 10,276,673.99 บาท ข.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 1. การรวมกลุ่มประชาชน จำนวนกลุ่มทุกประเภท 24 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม - กลุ่มอาชีพ 11 กลุ่ม - กลุ่มออมทรัพย์ 12 กลุ่ม - กลุ่มอื่น ๆ - กลุ่ม 2. จุดเด่นของพื้นที่ ตำบลปางกู่เป็นที่ราบติดกับภูเขา มีพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าวประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำนา ราษฎรในตำบลมีความรักความสามัคคีฉันท์พี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามไว้อย่างเหนียวแน่น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ สภาพปัญหาและความต้องการของ 10 หมู่บ้านในตำบลปางกู่ สภาพปัญหาในตำบลปางกู่ตั้งแต่หมู่ 1 – 10 มีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกันดังนี้ 1.ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและไม่สะอาด เนื่องจากน้ำประปาใต้ดินมีจำนวนจำกัด จะขาดแคลนในฤดูแล้ง 2.ขาดน้ำเพื่อการเกษตร ลำห้วยตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้ในปริมาณน้อย ในฤดูน้ำจะแห้งขอด ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้ ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื่องจากขาดงบประมาณ 3.ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 4.เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้าน การคมนาคมเพื่อการเกษตร ไม่สะดวกในบางสาย เนื่องจากงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานมีน้อย 5.ปัญหาเด็กและเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ทะเลาะวิวาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2.1อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่ ทำสวนยาง และอาชีพรับจ้าง 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ธนาคาร - แห่ง - โรงแรม - แห่ง - ปั้มน้ำมัน - แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง - โรงสี 18 แห่ง 3 สภาพทางสังคม 3.1 การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 3.2 สถานบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 13 แห่ง - มัสยิด - แห่ง - ศาลเจ้า - แห่ง - โบสถ์ - แห่ง - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ 4 แห่ง 3.3 สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง - แห่ง - สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง - ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ - แห่ง - สถานีดับเพลิง - แห่ง 4. การบริการพื้นฐาน 4.1 การคมนาคม มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.2 การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 16 แห่ง (โทรศัพท์สาธารณะ) 4.3 การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,147 ครัวเรือน 4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ, ลำห้วย 6 แห่ง - บึง หนองและอื่นๆ - แห่ง 4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 10 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 102 แห่ง - บ่อโยก - แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 20 แห่ง - อื่น ๆ - แห่ง 5 . ข้อมูลอื่นๆ 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน 5.2 มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น 450 คน ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น รสปส. 1 รุ่น 150 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 รุ่น 112 คน อื่นๆ (กลุ่มสตรี) 3 รุ่น 6. ศักยภาพในตำบล ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 1.จำนวนบุคลากร จำนวนบุคลากรทั้งหมดมี 55 คน คณะบริหาร 4 คน สมาชิกสภาฯ 20 คน พนักงานส่วนตำบล 11 คน ลูกจ้างตามภารกิจ 11 คน ลูกจ้างทั่วไป 2 คน ผดด 8 คน ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - คน ตำแหน่งในส่วนคลัง - คน ตำแหน่งในส่วนโยธา - คน 2.ระดับการศึกษา ประถมศึกษา - คน อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา - คน ปริญญาตรี - คน สูงกว่าปริญญาตรี - คน 3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 3.1รายได้ปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2554 10,276,673 บาท รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 70,100 บาท รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,206,573.99 บาท 3.2รายได้ 3 ปีย้อนหลัง (2553 - 2555) งบประมาณ 2553 8,524,935.16 บาท - งบประมาณ 2554 10,276,673.99 บาท - งบประมาณ 2555 10,276,673.99 บาท ข.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 1. การรวมกลุ่มประชาชน จำนวนกลุ่มทุกประเภท 24 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม - กลุ่มอาชีพ 11 กลุ่ม - กลุ่มออมทรัพย์ 12 กลุ่ม - กลุ่มอื่น ๆ - กลุ่ม 2. จุดเด่นของพื้นที่ ตำบลปางกู่เป็นที่ราบติดกับภูเขา มีพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าวประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำนา ราษฎรในตำบลมีความรักความสามัคคีฉันท์พี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามไว้อย่างเหนียวแน่น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ สภาพปัญหาและความต้องการของ 10 หมู่บ้านในตำบลปางกู่ สภาพปัญหาในตำบลปางกู่ตั้งแต่หมู่ 1 – 10 มีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกันดังนี้ 1.ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและไม่สะอาด เนื่องจากน้ำประปาใต้ดินมีจำนวนจำกัด จะขาดแคลนในฤดูแล้ง 2.ขาดน้ำเพื่อการเกษตร ลำห้วยตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้ในปริมาณน้อย ในฤดูน้ำจะแห้งขอด ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้ ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื่องจากขาดงบประมาณ 3.ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 4.เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้าน การคมนาคมเพื่อการเกษตร ไม่สะดวกในบางสาย เนื่องจากงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานมีน้อย 5.ปัญหาเด็กและเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ทะเลาะวิวาท ../add_file/2.1อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่ ทำสวนยาง และอาชีพรับจ้าง 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ธนาคาร - แห่ง - โรงแรม - แห่ง - ปั้มน้ำมัน - แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง - โรงสี 18 แห่ง 3 สภาพทางสังคม 3.1 การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 3.2 สถานบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 13 แห่ง - มัสยิด - แห่ง - ศาลเจ้า - แห่ง - โบสถ์ - แห่ง - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ 4 แห่ง 3.3 สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง - แห่ง - สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง - ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ - แห่ง - สถานีดับเพลิง - แห่ง 4. การบริการพื้นฐาน 4.1 การคมนาคม มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.2 การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 16 แห่ง (โทรศัพท์สาธารณะ) 4.3 การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,147 ครัวเรือน 4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ, ลำห้วย 6 แห่ง - บึง หนองและอื่นๆ - แห่ง 4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 10 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 102 แห่ง - บ่อโยก - แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 20 แห่ง - อื่น ๆ - แห่ง 5 . ข้อมูลอื่นๆ 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน 5.2 มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น 450 คน ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น รสปส. 1 รุ่น 150 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 รุ่น 112 คน อื่นๆ (กลุ่มสตรี) 3 รุ่น 6. ศักยภาพในตำบล ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 1.จำนวนบุคลากร จำนวนบุคลากรทั้งหมดมี 55 คน คณะบริหาร 4 คน สมาชิกสภาฯ 20 คน พนักงานส่วนตำบล 11 คน ลูกจ้างตามภารกิจ 11 คน ลูกจ้างทั่วไป 2 คน ผดด 8 คน ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - คน ตำแหน่งในส่วนคลัง - คน ตำแหน่งในส่วนโยธา - คน 2.ระดับการศึกษา ประถมศึกษา - คน อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา - คน ปริญญาตรี - คน สูงกว่าปริญญาตรี - คน 3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 3.1รายได้ปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2554 10,276,673 บาท รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 70,100 บาท รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,206,573.99 บาท 3.2รายได้ 3 ปีย้อนหลัง (2553 - 2555) งบประมาณ 2553 8,524,935.16 บาท - งบประมาณ 2554 10,276,673.99 บาท - งบประมาณ 2555 10,276,673.99 บาท ข.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 1. การรวมกลุ่มประชาชน จำนวนกลุ่มทุกประเภท 24 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม - กลุ่มอาชีพ 11 กลุ่ม - กลุ่มออมทรัพย์ 12 กลุ่ม - กลุ่มอื่น ๆ - กลุ่ม 2. จุดเด่นของพื้นที่ ตำบลปางกู่เป็นที่ราบติดกับภูเขา มีพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าวประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำนา ราษฎรในตำบลมีความรักความสามัคคีฉันท์พี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามไว้อย่างเหนียวแน่น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ สภาพปัญหาและความต้องการของ 10 หมู่บ้านในตำบลปางกู่ สภาพปัญหาในตำบลปางกู่ตั้งแต่หมู่ 1 – 10 มีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกันดังนี้ 1.ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและไม่สะอาด เนื่องจากน้ำประปาใต้ดินมีจำนวนจำกัด จะขาดแคลนในฤดูแล้ง 2.ขาดน้ำเพื่อการเกษตร ลำห้วยตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้ในปริมาณน้อย ในฤดูน้ำจะแห้งขอด ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้ ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื่องจากขาดงบประมาณ 3.ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 4.เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้าน การคมนาคมเพื่อการเกษตร ไม่สะดวกในบางสาย เนื่องจากงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานมีน้อย 5.ปัญหาเด็กและเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ทะเลาะวิวาท
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16) 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 25.การผังเมือง 26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28.การควบคุมอาคาร 29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16) 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 25.การผังเมือง 26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28.การควบคุมอาคาร 29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง ../add_file/อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16) 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 25.การผังเมือง 26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28.การควบคุมอาคาร 29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16) 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 25.การผังเมือง 26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28.การควบคุมอาคาร 29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16) 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 25.การผังเมือง 26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28.การควบคุมอาคาร 29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง ../add_file/อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 16) 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 25.การผังเมือง 26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28.การควบคุมอาคาร 29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง
ชื่อไฟล์ : เรียนท่านนายกฯ เนื่องจากวันที่12เช้ามีรถบรรทุกพ่วง18ล้อหิน-ทราย,รถโม่ปูนซีเมนต์(บรรทุกน้ำหนักเกิน?)ผ่านถนนลูกรังเส้นข้างสนาม รร.โสกแคนทำให้ท่อระบายน้ำผ่านถนนแตกถนนได้รับความเสียหาย(ใครรับผิดชอบ)ถ้าไม่ทำการซ่อมด่วนอาจทำให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมาอาจได้รับอุบัติเหตุได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียนท่านนายกฯ เนื่องจากวันที่12เช้ามีรถบรรทุกพ่วง18ล้อหิน-ทราย,รถโม่ปูนซีเมนต์(บรรทุกน้ำหนักเกิน?)ผ่านถนนลูกรังเส้นข้างสนาม รร.โสกแคนทำให้ท่อระบายน้ำผ่านถนนแตกถนนได้รับความเสียหาย(ใครรับผิดชอบ)ถ้าไม่ทำการซ่อมด่วนอาจทำให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมาอาจได้รับอุบัติเหตุได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ../add_file/เรียนท่านนายกฯ เนื่องจากวันที่12เช้ามีรถบรรทุกพ่วง18ล้อหิน-ทราย,รถโม่ปูนซีเมนต์(บรรทุกน้ำหนักเกิน?)ผ่านถนนลูกรังเส้นข้างสนาม รร.โสกแคนทำให้ท่อระบายน้ำผ่านถนนแตกถนนได้รับความเสียหาย(ใครรับผิดชอบ)ถ้าไม่ทำการซ่อมด่วนอาจทำให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมาอาจได้รับอุบัติเหตุได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ชื่อไฟล์ : เรียนท่านนายก เรื่องร้องเรียนถนนเสียหายจากรถบรรทุก เนื่องจากวันที่12เช้าได้ทีรถบรรทุกหิน-ทราย(บรรทุกน้ำหนักเกิน?),รถโม่ปูนซีเมนต์เหยียบท่อระบายน้ำแตกถนนเสียหายที่ถนนลูกรังสายข้างสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านโสกแคนถ้าไม่ทำการปรับปรุงอาจทำให้ผู้สัญจรไปมาได้รับอันตราย(ใครต้องรับผิดชอบท่อระบายน้ำแตก) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียนท่านนายก เรื่องร้องเรียนถนนเสียหายจากรถบรรทุก เนื่องจากวันที่12เช้าได้ทีรถบรรทุกหิน-ทราย(บรรทุกน้ำหนักเกิน?),รถโม่ปูนซีเมนต์เหยียบท่อระบายน้ำแตกถนนเสียหายที่ถนนลูกรังสายข้างสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านโสกแคนถ้าไม่ทำการปรับปรุงอาจทำให้ผู้สัญจรไปมาได้รับอันตราย(ใครต้องรับผิดชอบท่อระบายน้ำแตก) ../add_file/เรียนท่านนายก เรื่องร้องเรียนถนนเสียหายจากรถบรรทุก เนื่องจากวันที่12เช้าได้ทีรถบรรทุกหิน-ทราย(บรรทุกน้ำหนักเกิน?),รถโม่ปูนซีเมนต์เหยียบท่อระบายน้ำแตกถนนเสียหายที่ถนนลูกรังสายข้างสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านโสกแคนถ้าไม่ทำการปรับปรุงอาจทำให้ผู้สัญจรไปมาได้รับอันตราย(ใครต้องรับผิดชอบท่อระบายน้ำแตก)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรียนท่านนายก ร้องเรียนเรื่องทิ้งเศษผสมปูนที่เหลือจากรถผสมปูนซีเมนต์ที่ถนนลูกรังข้างสนามฟุตบอลรร.บ้านโสกแคนทำให้ถนนสกปรกจากเศษหินกระจายบนถนนลาดยางหน้ารร.,เศษน้ำปูนซีเมนต์ใหลลงสู่พืชผลและนาข้าวกระผมอาจได้รับความเสียหายได้ที่สำคัญมีกฏหมายสิ่งแวดล้อมที่ระบุ ถ้าท่านนายกไม่ดำเนินการ ผมจะแจ้งความเอาผิดผู้ก่อความเสียหายเองนะครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียนท่านนายก ร้องเรียนเรื่องทิ้งเศษผสมปูนที่เหลือจากรถผสมปูนซีเมนต์ที่ถนนลูกรังข้างสนามฟุตบอลรร.บ้านโสกแคนทำให้ถนนสกปรกจากเศษหินกระจายบนถนนลาดยางหน้ารร.,เศษน้ำปูนซีเมนต์ใหลลงสู่พืชผลและนาข้าวกระผมอาจได้รับความเสียหายได้ที่สำคัญมีกฏหมายสิ่งแวดล้อมที่ระบุ ถ้าท่านนายกไม่ดำเนินการ ผมจะแจ้งความเอาผิดผู้ก่อความเสียหายเองนะครับ ../add_file/เรียนท่านนายก ร้องเรียนเรื่องทิ้งเศษผสมปูนที่เหลือจากรถผสมปูนซีเมนต์ที่ถนนลูกรังข้างสนามฟุตบอลรร.บ้านโสกแคนทำให้ถนนสกปรกจากเศษหินกระจายบนถนนลาดยางหน้ารร.,เศษน้ำปูนซีเมนต์ใหลลงสู่พืชผลและนาข้าวกระผมอาจได้รับความเสียหายได้ที่สำคัญมีกฏหมายสิ่งแวดล้อมที่ระบุ ถ้าท่านนายกไม่ดำเนินการ ผมจะแจ้งความเอาผิดผู้ก่อความเสียหายเองนะครับ
ชื่อไฟล์ : TEqsr7gFri10436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : อบต.ปางกู่ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา (ผู้ดูแลเด็ก) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.ปางกู่ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา (ผู้ดูแลเด็ก) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/อบต.ปางกู่ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา (ผู้ดูแลเด็ก) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : C9O1KUbThu114842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : อบต.ปางกู่ ขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.ปางกู่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.ปางกู่ ขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.ปางกู่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ../add_file/อบต.ปางกู่ ขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.ปางกู่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : PpdvGuuThu115140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : อบต.ปางกู่ ดำเนินการแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ประจำปีงบ ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.ปางกู่ ดำเนินการแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ประจำปีงบ ๒๕๖๓ ../add_file/อบต.ปางกู่ ดำเนินการแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ประจำปีงบ ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : 94ojKLOThu115721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : อบต.ปางกู่ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงขอให้ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.ปางกู่ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงขอให้ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ../add_file/อบต.ปางกู่ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงขอให้ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S23sGkCFri15215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตามที่ อบต.ปางกู่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ปางกู่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่ อบต.ปางกู่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ปางกู่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/ตามที่ อบต.ปางกู่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ปางกู่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : qw6DvSgSun125742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jfX6tlHSun54804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YFDIo5oSun54854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8sVhqYaSun54935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nCseYo5Sun55017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vGQpqVtSun61147.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 1 เมษายน 2563 อบต.ปางกู่ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำตำบลปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 1 เมษายน 2563 อบต.ปางกู่ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำตำบลปางกู่ ../add_file/วันที่ 1 เมษายน 2563 อบต.ปางกู่ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำตำบลปางกู่
ชื่อไฟล์ : ZyeohieSun61842.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 อบต.ปางกู่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดยปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำฝายใหม่ ม.3 ต.ปางกู่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 อบต.ปางกู่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดยปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำฝายใหม่ ม.3 ต.ปางกู่ ../add_file/วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 อบต.ปางกู่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดยปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำฝายใหม่ ม.3 ต.ปางกู่
ชื่อไฟล์ : 3YGI81tWed40710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iZ3D85BWed40741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lpz98EUThu32117.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MS60XEzWed115919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H8zzlHeTue104518.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ครั้งแรก ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ นายวารี ศรีมีคร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ครั้งแรก ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ นายวารี ศรีมีคร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ครั้งแรก ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ นายวารี ศรีมีคร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คำแถลงนโยบายของนายระวี ไสยสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ต่อที่ประชุมสภาองค์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำแถลงนโยบายของนายระวี ไสยสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ต่อที่ประชุมสภาองค์ ../add_file/คำแถลงนโยบายของนายระวี ไสยสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ต่อที่ประชุมสภาองค์
ชื่อไฟล์ : ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 https://itas.nacc.go.th/go/iit/kjj37t file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 https://itas.nacc.go.th/go/iit/kjj37t ../add_file/ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 https://itas.nacc.go.th/go/iit/kjj37t
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อกับหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 https://itas.nacc.go.th/go/eit/kjj37t file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อกับหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 https://itas.nacc.go.th/go/eit/kjj37t ../add_file/ขอเชิญผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อกับหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 https://itas.nacc.go.th/go/eit/kjj37t
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบ CCTV ให้ทั่วถึงรอบตำบลปางกู่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องปราม หรือเป็นหลักฐานในกรณีเกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในรอบปี 2565 เป็นการติดตั้งที่บ้านโสกปลาขาว จำนวน 4 จุด บ้านหนองหญ้าปล้องจำนวน 4 จุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปางกู่ 4 จุด และสำงาน/หน้าสำนักงาน อบต.ปางกู่ จำนวน 8 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบ CCTV ให้ทั่วถึงรอบตำบลปางกู่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องปราม หรือเป็นหลักฐานในกรณีเกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในรอบปี 2565 เป็นการติดตั้งที่บ้านโสกปลาขาว จำนวน 4 จุด บ้านหนองหญ้าปล้องจำนวน 4 จุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปางกู่ 4 จุด และสำงาน/หน้าสำนักงาน อบต.ปางกู่ จำนวน 8 จุด ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบ CCTV ให้ทั่วถึงรอบตำบลปางกู่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องปราม หรือเป็นหลักฐานในกรณีเกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในรอบปี 2565 เป็นการติดตั้งที่บ้านโสกปลาขาว จำนวน 4 จุด บ้านหนองหญ้าปล้องจำนวน 4 จุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปางกู่ 4 จุด และสำงาน/หน้าสำนักงาน อบต.ปางกู่ จำนวน 8 จุด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : งานด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อบต.ปางกู่ มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปางกู่ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วย/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไปตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาลโนนสัง ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วก็ตาม แต่ทาง อบต.ปางกู่ ยังคงให้การช่วยเหลือรับ-ส่ง ผู้ป่วย/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ยากไร้ ไม่มียานพาหนะไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลโนนสัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อบต.ปางกู่ มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปางกู่ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วย/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไปตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาลโนนสัง ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วก็ตาม แต่ทาง อบต.ปางกู่ ยังคงให้การช่วยเหลือรับ-ส่ง ผู้ป่วย/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ยากไร้ ไม่มียานพาหนะไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลโนนสัง ../add_file/งานด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อบต.ปางกู่ มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปางกู่ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วย/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไปตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาลโนนสัง ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วก็ตาม แต่ทาง อบต.ปางกู่ ยังคงให้การช่วยเหลือรับ-ส่ง ผู้ป่วย/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ยากไร้ ไม่มียานพาหนะไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลโนนสัง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายระวี ไสยสัตย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีหัวข้อการประชุมดังนี้ (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายระวี ไสยสัตย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ระบุว่า ในการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ลดความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน นำมาพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น และช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายระวี ไสยสัตย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีหัวข้อการประชุมดังนี้ (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายระวี ไสยสัตย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ระบุว่า ในการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ลดความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน นำมาพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น และช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป ../add_file/ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายระวี ไสยสัตย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีหัวข้อการประชุมดังนี้ (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายระวี ไสยสัตย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ระบุว่า ในการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ลดความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน นำมาพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น และช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ โครงสร้างรวมและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขต อบต. นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน หมู่บ้านละ 1 คน : อบต. ใดมี 3 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน : ถ้ามี 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก 1 คน มีอายุคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 45) 2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกให้นายอำเภอแต่งตั้ง (มาตรา 48) ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. (มาตรา 49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (มาตรา 57) 3. การประชุมสภา อบต. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แล้วแต่สภา อบต. จะกำหนด : สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ อบต. สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 53) อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. 1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57) 2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 3. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต. 1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 58) : ดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 58/2) 2. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน : แต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน (มาตรา 58/3) อำนาจหน้าที่ของนายก อบต. 1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 2. มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 59 ดังนี้ (1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต. (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. (มาตรา 60) 4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6) 5. กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกประธานสภา อบต. แล้วให้เรียกประชุมสภา อบต. เพื่อให้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง) 6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอำเภอได้ชี้แจงแนะนำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ นายอำเภอมีอำนาจออกคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพื่อวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทำของนายก อบต. ที่ฝ่าฝืนคำสั่งนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต. (มาตรา 90) 7. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) ร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (มาตรา 87) 8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. (มาตรา 65) พนักงานส่วนตำบล 1. พนักงานส่วนตำบล หมายถึง ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของ อบต. โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่ อบต. และ อบต. นำมาจัดเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 2. ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายก อบต. มอบหมาย 3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ และรายได้ของตนเองเพื่อกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ และอัตรากำลังตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยปกติทุก อบต. จะมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ (1) ปลัด อบต. (2) รองปลัด อบต. (3) ผู้อำนวยการกองคลัง (4) ผู้อำนวยการกองช่าง (5) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประชาชนในเขต อบต. 1. ได้รับการแก้ไขปัญหาพัฒนาความเป็นอยู่และการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. 2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. 3. มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอให้ออกข้อบัญญัติ อบต. 4. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซื้อการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ อบต. อย่างน้อยคณะละ 2 คน 5. มีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภา อบต. 6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต. ตามกฎหมายกำหนด หากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป 7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 8. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบัญญัติของ อบต. 9. มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ อบต. อย่างถูกต้อง 10.สนับสนุนการดำเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต. 11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะนำการทำงานของ อบต. 12. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผังเมือง 4. การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้นำความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69) 5. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา 69/1) 6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72) 9. อาจทำกิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 1. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16) (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 2. อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”อำนาจหน้าที่ โครงสร้างรวมและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขต อบต. นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน หมู่บ้านละ 2 คน : อบต. ใดมี 2 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน : ถ้ามี 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก 6 คน มีอายุคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 45) 2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกให้นายอำเภอแต่งตั้ง (มาตรา 48) ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. (มาตรา 49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (มาตรา 57) 3. การประชุมสภา อบต. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แล้วแต่สภา อบต. จะกำหนด : สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ อบต. สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 53) อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. 1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57) 2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 3. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต. 1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 58) : ดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 58/2) 2. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน : แต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน (มาตรา 58/3) อำนาจหน้าที่ของนายก อบต. 1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 2. มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 59 ดังนี้ (1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต. (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. (มาตรา 60) 4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6) 5. กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกประธานสภา อบต. แล้วให้เรียกประชุมสภา อบต. เพื่อให้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง) 6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอำเภอได้ชี้แจงแนะนำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ นายอำเภอมีอำนาจออกคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพื่อวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทำของนายก อบต. ที่ฝ่าฝืนคำสั่งนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต. (มาตรา 90) 7. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) ร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (มาตรา 87) 8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. (มาตรา 65) พนักงานส่วนตำบล 1. พนักงานส่วนตำบล หมายถึง ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของ อบต. โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่ อบต. และ อบต. นำมาจัดเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 2. ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายก อบต. มอบหมาย 3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ และรายได้ของตนเองเพื่อกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ และอัตรากำลังตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยปกติทุก อบต. จะมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ (1) ปลัด อบต. (2) รองปลัด อบต. (3) ผู้อำนวยการกองคลัง (4) ผู้อำนวยการกองช่าง (5) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประชาชนในเขต อบต. 1. ได้รับการแก้ไขปัญหาพัฒนาความเป็นอยู่และการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. 2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. 3. มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอให้ออกข้อบัญญัติ อบต. 4. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซื้อการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ อบต. อย่างน้อยคณะละ 2 คน 5. มีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภา อบต. 6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต. ตามกฎหมายกำหนด หากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป 7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 8. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบัญญัติของ อบต. 9. มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ อบต. อย่างถูกต้อง 10.สนับสนุนการดำเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต. 11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะนำการทำงานของ อบต. 12. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ โครงสร้างรวมและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขต อบต. นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน หมู่บ้านละ 1 คน : อบต. ใดมี 3 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน : ถ้ามี 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก 1 คน มีอายุคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 45) 2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกให้นายอำเภอแต่งตั้ง (มาตรา 48) ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. (มาตรา 49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (มาตรา 57) 3. การประชุมสภา อบต. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แล้วแต่สภา อบต. จะกำหนด : สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ อบต. สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 53) อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. 1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57) 2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 3. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต. 1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 58) : ดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 58/2) 2. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน : แต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน (มาตรา 58/3) อำนาจหน้าที่ของนายก อบต. 1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 2. มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 59 ดังนี้ (1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต. (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. (มาตรา 60) 4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6) 5. กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกประธานสภา อบต. แล้วให้เรียกประชุมสภา อบต. เพื่อให้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง) 6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอำเภอได้ชี้แจงแนะนำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ นายอำเภอมีอำนาจออกคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพื่อวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทำของนายก อบต. ที่ฝ่าฝืนคำสั่งนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต. (มาตรา 90) 7. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) ร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (มาตรา 87) 8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. (มาตรา 65) พนักงานส่วนตำบล 1. พนักงานส่วนตำบล หมายถึง ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของ อบต. โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่ อบต. และ อบต. นำมาจัดเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 2. ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายก อบต. มอบหมาย 3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ และรายได้ของตนเองเพื่อกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ และอัตรากำลังตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยปกติทุก อบต. จะมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ (1) ปลัด อบต. (2) รองปลัด อบต. (3) ผู้อำนวยการกองคลัง (4) ผู้อำนวยการกองช่าง (5) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประชาชนในเขต อบต. 1. ได้รับการแก้ไขปัญหาพัฒนาความเป็นอยู่และการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. 2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. 3. มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอให้ออกข้อบัญญัติ อบต. 4. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซื้อการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ อบต. อย่างน้อยคณะละ 2 คน 5. มีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภา อบต. 6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต. ตามกฎหมายกำหนด หากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป 7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 8. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบัญญัติของ อบต. 9. มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ อบต. อย่างถูกต้อง 10.สนับสนุนการดำเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต. 11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะนำการทำงานของ อบต. 12. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผังเมือง 4. การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้นำความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69) 5. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา 69/1) 6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72) 9. อาจทำกิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 1. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16) (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 2. อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”อำนาจหน้าที่ โครงสร้างรวมและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขต อบต. นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน หมู่บ้านละ 2 คน : อบต. ใดมี 2 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน : ถ้ามี 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก 6 คน มีอายุคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 45) 2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกให้นายอำเภอแต่งตั้ง (มาตรา 48) ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. (มาตรา 49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (มาตรา 57) 3. การประชุมสภา อบต. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แล้วแต่สภา อบต. จะกำหนด : สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ อบต. สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 53) อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. 1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57) 2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 3. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต. 1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 58) : ดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 58/2) 2. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน : แต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน (มาตรา 58/3) อำนาจหน้าที่ของนายก อบต. 1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 2. มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 59 ดังนี้ (1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต. (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. (มาตรา 60) 4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6) 5. กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกประธานสภา อบต. แล้วให้เรียกประชุมสภา อบต. เพื่อให้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง) 6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอำเภอได้ชี้แจงแนะนำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ นายอำเภอมีอำนาจออกคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพื่อวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทำของนายก อบต. ที่ฝ่าฝืนคำสั่งนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต. (มาตรา 90) 7. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) ร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (มาตรา 87) 8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. (มาตรา 65) พนักงานส่วนตำบล 1. พนักงานส่วนตำบล หมายถึง ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของ อบต. โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่ อบต. และ อบต. นำมาจัดเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 2. ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายก อบต. มอบหมาย 3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ และรายได้ของตนเองเพื่อกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ และอัตรากำลังตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยปกติทุก อบต. จะมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ (1) ปลัด อบต. (2) รองปลัด อบต. (3) ผู้อำนวยการกองคลัง (4) ผู้อำนวยการกองช่าง (5) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประชาชนในเขต อบต. 1. ได้รับการแก้ไขปัญหาพัฒนาความเป็นอยู่และการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. 2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. 3. มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอให้ออกข้อบัญญัติ อบต. 4. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซื้อการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ อบต. อย่างน้อยคณะละ 2 คน 5. มีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภา อบต. 6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต. ตามกฎหมายกำหนด หากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป 7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 8. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบัญญัติของ อบต. 9. มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ อบต. อย่างถูกต้อง 10.สนับสนุนการดำเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต. 11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะนำการทำงานของ อบต. 12. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ../add_file/อำนาจหน้าที่ โครงสร้างรวมและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขต อบต. นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน หมู่บ้านละ 1 คน : อบต. ใดมี 3 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน : ถ้ามี 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก 1 คน มีอายุคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 45) 2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกให้นายอำเภอแต่งตั้ง (มาตรา 48) ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. (มาตรา 49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (มาตรา 57) 3. การประชุมสภา อบต. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แล้วแต่สภา อบต. จะกำหนด : สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ อบต. สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 53) อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. 1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57) 2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 3. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต. 1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 58) : ดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 58/2) 2. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน : แต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน (มาตรา 58/3) อำนาจหน้าที่ของนายก อบต. 1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 2. มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 59 ดังนี้ (1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต. (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. (มาตรา 60) 4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6) 5. กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกประธานสภา อบต. แล้วให้เรียกประชุมสภา อบต. เพื่อให้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง) 6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอำเภอได้ชี้แจงแนะนำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ นายอำเภอมีอำนาจออกคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพื่อวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทำของนายก อบต. ที่ฝ่าฝืนคำสั่งนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต. (มาตรา 90) 7. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) ร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (มาตรา 87) 8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. (มาตรา 65) พนักงานส่วนตำบล 1. พนักงานส่วนตำบล หมายถึง ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของ อบต. โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่ อบต. และ อบต. นำมาจัดเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 2. ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายก อบต. มอบหมาย 3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ และรายได้ของตนเองเพื่อกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ และอัตรากำลังตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยปกติทุก อบต. จะมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ (1) ปลัด อบต. (2) รองปลัด อบต. (3) ผู้อำนวยการกองคลัง (4) ผู้อำนวยการกองช่าง (5) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประชาชนในเขต อบต. 1. ได้รับการแก้ไขปัญหาพัฒนาความเป็นอยู่และการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. 2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. 3. มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอให้ออกข้อบัญญัติ อบต. 4. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซื้อการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ อบต. อย่างน้อยคณะละ 2 คน 5. มีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภา อบต. 6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต. ตามกฎหมายกำหนด หากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป 7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 8. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบัญญัติของ อบต. 9. มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ อบต. อย่างถูกต้อง 10.สนับสนุนการดำเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต. 11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะนำการทำงานของ อบต. 12. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผังเมือง 4. การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้นำความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69) 5. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา 69/1) 6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72) 9. อาจทำกิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 1. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16) (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 2. อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”อำนาจหน้าที่ โครงสร้างรวมและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขต อบต. นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน หมู่บ้านละ 2 คน : อบต. ใดมี 2 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน : ถ้ามี 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก 6 คน มีอายุคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 45) 2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกให้นายอำเภอแต่งตั้ง (มาตรา 48) ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. (มาตรา 49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (มาตรา 57) 3. การประชุมสภา อบต. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แล้วแต่สภา อบต. จะกำหนด : สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ อบต. สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 53) อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. 1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57) 2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 3. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต. 1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 58) : ดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 58/2) 2. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน : แต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน (มาตรา 58/3) อำนาจหน้าที่ของนายก อบต. 1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5) 2. มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 59 ดังนี้ (1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (5) รักษาการให้เป็