messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศการโอนงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2